Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 10 - OBR (20.4.2021)

Na tokratni bomo nadaljevali kvantitativno analizo – nadgradnja tistega, kar smo že spoznali na prejšnji vaji. Večino časa boste tako posvetili analizi podatkov za vaš drugi pisni izdelek (podatki EVS 2017).

Ponovili bomo, kako v okviru Excela pripravimo tabelo - predvsem, kako združujemo kategorije pri obeh spremenljivkah v kontingenčni tabeli in kako potem na novo izračunamo relativne frekvence (% znotraj posameznih kategorij neodvisne spremenljivke).

Vaja je primarno namenjena reševanju odprtih vprašanj v zvezi z zaključevanjem drugega pisnega izdelka (analiza, oblikovanje prikaza rezultatov…).

V tem okviru bomo še enkrat pregledali osnovno strukturo izdelka - ključne sestavine.

Skupaj si bomo ogledali primer izdelka. 

Postavite lahko tudi vprašanja v zvezi s svojim izdelkom, na katera bomo skušali odgovoriti v razpravi.

Tukaj pa na kratko poročajte o tem, kako napredujete s svojim pisnim izdelkom (predvsem zapišite, kaj še manjka).

S pisanjem drugega izdelka sem na začetku, in sicer imam pripravljen osnutek izdelka, bolj resno pa se ga bom lotil v toku naslednjega tedna.

Gregor Črnugelj

Za svoj drugi pisni izdelek sem do sedaj izbrala spremenljivke, oblikovala neke hipoteze ter izbrala literaruro za utemeljitev moje hipoteze. Pogledala sem še primer izdelka.

Teja Pečnik

Pri izdelavi mojega drugega pisnega izdelka sem v postopku gradnje okvirnega načrta celotne naloge.

Timotej Čas

Sa pisanjem 2. pisnog izdelka sam za sada na početku, a više ću mu se posvetiti narednih dana. Za sada sam pogledala primer izdelka, izabrala hipotezu i tražim literaturu koju ću koristiti pri pisanju.

Anja Stefanović

S pisanjem 2. pisnega izdelka sem na zacetku. Najdene imam nekaj literature za izbrani temo ter napisan hiter osnutek, kaj bom v seminarski pisala. Lana Škof

Za moj drugi izdelek imam oblikovane hipoteze, izbrane imam tudi že neke podatke iz EVS.

David Blenkuš

Za drugi pisni izdelek sem do sedaj naredila okvirni načrt, izbrala spremenljivke ter nekaj možnih virov literature.

Martina Križanič

S pisanjem drugega izdelka sem na začetku, osnutek sem naredil, prebral primere izdelkov, z izdelovanjem se pa lotim ta vikend.

Marko Ilić

Za enkarat se še spoznavam z excelom. Pisati bom pričel naslednji teden, ko še dokončni določim hipoteze. 

Ivan Janez Hribernik

Imam malo zaostnaka in še lovim snov, tako da se bom z izdelkom pričel ukvarjati ta vikend.

Mark Berce

Kar se tiče mojega drugega pisnega izdelka, imam izbrani dve neodvisni spremenljivki, ki kažeta povezanost z "mojo" odvisno spremenljivko. Povezanost med spremenljivkama imam izraženo v excelovi tabeli. Oblikovani imam tudi dve generalni hipotezi, ki ju bom še dopolnila in razčlenila v prihodnjih dneh, hkrati pa se bom med prazniki lotila tudi zaključnega oblikovanja naloge.

Tamara Duh

Se opravičujem za pozno poročanje, med "počitnicami" sem počasi pisala svoj drugi pisni izdelek, predvsem imam probleme z iskanjem neodvisnih spremenljivk, vendar sem za zdaj našla dve, ki se navezujeta na mojo odvisno spremenljivko. Izbrala sem tudi svoje hipoteze, vse skupaj moram le še urediti in povezati, da bo skupaj smiselna celota. 

Nastja Felkar

 

Nastavitve foruma