Tema: Vaja 12 - OBR (11.5.2021)

Na današnji vaji bomo skozi konkreten primer razpravljali o principih primerjalnega raziskovanja.

Najprej bomo skupno primerjali države glede na izbrano vprašanje iz raziskave EVS 2017. Ugotovljene razlike (ali podobnosti) bomo poskušali pojasniti z drugimi značilnostmi držav. Delo bo torej potekalo tako, kot naj bi potekalo vaše delo na 3. pisnem izdelku.

V nadaljevanju pa začnite z delom na svoji temi: pripravite prvi (»surovi«) pregled razvrstitve držav glede na anketno vprašanje vaše teme (pomagajte si tudi z dodatnimi navodili za analizo v okviru 3. pisnega izdelka).

Svoje delo (Excelov dokument s tabelo po državah) shranite in ga objavite tukaj.

Rok Mrak


Priloge

Timotej Čas


Priloge

Nina Svetina


Priloge


Priloge

Samo Klepec

Katja Stržinar


Priloge

Teja Pečnik


Priloge

David Blenkuš


Priloge

Aljaž Bandalo Magrič


Priloge

Mark Berce


Priloge

Klara Korošec


Priloge

Anja Stefanović


Priloge

Ivan Matej Karinja


Priloge

Gregor Črnugelj


Priloge

Martina Križanič


Priloge

Lana Škof


Priloge

Marko Ilić

Marko Ilić


Priloge

Nastavitve foruma