Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 13 - OBR (18.5.2021)

zaćela sem z izdelavo izdelka, postavila sem si načrt naloge ter raziskovalno vprašanje. 

Pripravljen imam načrt, z izdelavo bom začela tekom naslednih dni.

Pripravljen imam načrt izdelave naloge, s samo izdelavo pa bom začela v toku tega tedna.

Z izdelavo 3. pisega izdelka bom pričela konec tedna.

Začrtan imam okviren načrt za tretji pisni izdelek, z izdelavo bom začela konec tedna.

Načrt izdelka imam že pripravljen, tekom tedna bom pričel z izdelavo

Pisni izdelek sem že skoraj dokončal.

Zastavil sem si okvirno načrt naloge, ter pričenjam z izdelavo.

Pri pisanju izdelka še zbiram literaturo in načtrujem, kako se bom lotil pisanja.

Na današnji vaji nadaljujemo s primerjalno analizo. Ob primerjavi držav glede izbranega vprašanja (za temo 3. pisnega izdelka) iz raziskave EVS bomo razmišljali o možnih pojasnitvah ugotovljenih razlik (in/ali podobnosti) med državami. 

Poskušali bomo tudi odgovoriti na možne "tehnične" dileme glede priprave primerjalne tabele in samega postopka primerjave. Posebej se bomo ukvarjali z iskanjem makro podatkov o državah (in z njihovo vključitvijo v tabelo s podatki iz ankete), s katerimi bi lahko pojasnili razlike med državama glede odgovorov anketirancev na izbrano anketno vprašanje iz mednarodne anketne raziskave. 

Imejte pripravljeno osnovno (primerjalno) tabelo za vaš 3. pisni izdelek (s podatki po državah glede "vašega" vprašanja iz raziskave EVS). Prav tako imejte pripravljena vprašanja glede nadaljevanja dela na vašem 3. pisnem izdelku.

Tukaj objavite kratko poročilo o napredku pri dokončanju 3. pisnega izdelka.

Nastavitve foruma