Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 2 - SOC (24.2.2021)

Karin Švara, Shana Simič, Špela Tocko


Priloge

Člani:

Enej  Zorman

Pika Žigon

Tinkara Benček

Pia Tozan


Priloge

Jakob Metod Lemm

Tim Tomaž Štolfa

Tadej Rosulnik


Priloge

Izbrali smo si temo sreča in našli članek z naslovom: Psychological impacts from covid 19 among university students: risk factors across seven states in the US. V skupini smo sodelovali Miha Tušar, Ana Kragulj, Nika Dragan, Hana Justin in Nuša Vilčnik.


Priloge

Vid Salmič

Grega Rus

Sara Doles


Priloge

Člani skupine: Anja Jan, Manca Maša Sladič, Tea Perme

 


Priloge

Karin Florjančič 

Gaja Larisa Delopst

Rijad Ceric

Lavra Godec 


Priloge

Zoja Baškarad-Majce

Nika Matkovič

Tinkara Flis

Lara Peklar

Alja Poldan


Priloge

Vid Salmič

Grega Rus

Sara Doles


Priloge

Na današnji vaji bomo nadaljevali začeto delo v prejšnjem tednu. Ukvarjali se bomo torej s pripravo izhodišč za raziskavo: opredelitev raziskovalnega problema (pojmovni okvir, družbeni kontekst) in ciljev raziskave, oblikovanje raziskovalnega vprašanja, iskanje najbolj smiselnega raziskovalnega pristopa... V ta okvir sodi tudi iskanje ustrezne literature. Tako bomo najprej skupaj pogledal en primer razčlenjevanja raziskovalnega problema (tema: Zaupanje) in si ogledal možnosti za iskanje virov (družboslovne literature) v različnih spletnih bibliografskih bazah (knjižnicah).

 

Nato pa boste v okviru vsebin, ki jih ponuja raziskava  International Social Survey Programme (ISSP 2018), za vajo poskušali v skupinah ("Breakout rooms") (2-4 študenti / študentke) opredeliti svoj raziskovalni problem: družbeni in pojmovni (teoretski) okvir, ključni pojmi, raziskovalna vprašanja… Izhajajte iz tem za pisne izdelke. Razmislite tudi o povezavi raziskovalnega problema z najbolj ustreznim raziskovalnim pristopom. Nato na podlagi takšne razčlenitve konkretnega raziskovalnega problema, poiščite vsaj en relevanten vir (npr. znanstven članek). Vse skupaj potem objavite tukaj.

Nastavitve foruma