Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme

Strani v tej temi: 1 2

Tema: Vaja 4 - SOC (10.3.2021)

Raziskovalni problem: sreča

Raziskovalno vprašanje: Kaj ljudem pomeni/prinaša srečo glede na življenjske okolice? Kako ljudje ponovno najdejo srečo v težkih obdojih oz temnih preteklostih?

Cilj raziskovalnega problema: ugotovitev oz opis kaj ljudem prinaša srečo in kako so jo ponovno našli.

Metoda zbiranja podatkov: uprašalnik oz intervjuji

Shana Simič, VAJE 4, Zaupanje cerkvi in verskim organizacijam

 

Zaupanje v cerkev in cerkvene organizacije ter število vernikov po svetu se s časom drastično zmanjšuje. Slednje je lahko zaradi vedno večje informiranosti družbe, poudarka na globalizaciji in ne lokalnih skupnostih, večje možnosti potovanj, vedno hitrejšega in večjega razvoja naravoslovnih znanosti, ipd. Pri raziskovanju me zanima predvsem zakaj se osebe, ki so bile nekoč verne in imele visoko stopnjo zaupanja v cerkev in njene organizacije, odločijo izstopiti iz takšnih organizacij ali celo zapustiti svojo vero.

Cilj raziskave je poiskati razloge za izstop iz vere, zato bom uporabila kvalitativno metodo raziskovanja in sicer poglobljeni intervju z osebami, ki so se odločili izstopiti iz cerkve in verskih organizacij. Enota analize je torej ena oseba, ki je izstopila iz vere.

Na kakšen način je pomanjkanje zaupanja cerkvi in cerkvenim organizacijam vplivalo na izstop iz cerkve in verskih organizacij?

Tinkara Benček- Zaupanje cerkvi in verskim organizacijam


Priloge

Vaje 4, Shana Simič


Priloge

Tinkara Flis - stališče o smislu življenja


Priloge

Tadej Rosulnik, obr- 2


Priloge

Tara Dobre - Zadovoljstvo z odnosi v družini


Priloge

Tim Tomaž Štolfa- Odnos do vere


Priloge

Jakob Metod Lemm- Občutek pripadnosti lastni državi


Priloge

Pia Tozan - Stališče do spolnih vlog v družbi


Priloge

Nika Matkovič - stališče o razmerju med znanostjo in religijo


Priloge

Miha Tušar- Stališče do homoseksualnosti


Priloge

Hana Justin - vera v posmrtno življenje


Priloge

Lavra Godec - Stališče o spolnih vlogah v družbi


Priloge

Alja Poldan - strpnost do verskih skrajnežev


Priloge

Zoja Baškarad-Majce

Enej Zorman

(datoteka je od obeh)


Priloge

Karin Švara - zadovoljstvo z odnosi v družini


Priloge

Anja Jan - socialna funkcija religije


Priloge

Vid Salmič - Stališča o spolnih odnosih z nekom, ki ni zakonski partner


Priloge

Raziskovalni problem: Stališče o odnosu med cerkvijo in politiko

Raziskovalno vprašanje: Ali ljudje, ki so pripadniki določene verske skupnosti pristranski ko pride do odločanja političnih vprašanj za skupnost?

Raziskovalni cilj: Ugotovitev ali ljudje, ki so pripadniki neke verske skupnosti v politiki ravnajo po stališčih, ki jih imajo do svoje vere.

Metoda: naredila bi vprašalnik zaprtega tipa vprašanj o temu, kako posamezniki upoštevajo svoja stališča pri odločanju v politiki.

Špela Tocko

Raziskovalni problem: Stališče o odnosu med ljudmi različnih religij

Raziskovalni cilj: ugotoviti kakšna so stališča določene verske skupnosti do pripadnikov druge verske skupnosti in obratno.

Raziskovalno vprašanje: kakšna so stališča določene verske skupnosti do pripanikov druge verske skupnosti

Enota analize: verniki iz različnih religij (npr. katoliki in muslimani) 

Metode zbiranje podatkov: zaprti vprašalniki 

 

Nika Sara Pavlin - Sreča


Priloge

Naslednja stran

Nastavitve foruma