Tema: Vaja 8 - SOC (7.4.2021)

Tudi na tokratni vaji se ukvarjamo s hipotezami. Pri tem se bomo osredotočili na pripravo drugega pisnega izdelka, kar pomeni, da bo poudarek na oblikovanju hipotez v okviru izbrane teme. Po uvodnih pojasnilih bo delo potekalo individualno – vsak pripravi nekaj zamisli za hipoteze o povezanosti (odvisne) spremenljivke svoje teme z drugimi (neodvisnimi) spremenljivkami. Pri tem se omejite na tiste spremenljivke, ki so na razpolago v okviru raziskave za vašo temo (ISSP 2018).

Hipoteze oblikujte v posebnem dokumentu, ki ga najkasneje do naslednje vaje (14. april) objavite tukaj.  

Nika Sara Pavlin 


Priloge

Karin Švara


Priloge

Lavra Godec


Priloge

Nika Dragan


Priloge

Karin Florjančič 


Priloge

 

Nika Matkovič

Priloge

Sara Doles


Priloge

Rijad Cerić


Priloge

Anja Jan


Priloge

Tinkara Benček


Priloge

Alja Poldan


Priloge

Maša Mlinarič


Priloge

Tinkara Flis


Priloge

Tadej Rosulnik


Priloge

Lara Peklar


Priloge

Zoja Baškarad-Majce


Priloge

Manca Maša  Sladič


Priloge

Miha Tušar


Priloge


Priloge

Nastavitve foruma