Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 9 - SOC (14.4.2021)


Priloge

Maša Mlinarič


Priloge

Nika Matkovič


Priloge

Alja Poldan


Priloge

Karin Florjančič


Priloge

Karin Švara


Priloge

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali s kvantitativno raziskavo - konkretno s prvimi koraki v smeri preizkusa hipoteze o povezanosti dveh spremenljivk (torej s problemom 2. pisnega izdelka). Vajo bomo naredili na podatkih raziskave ISSP 2018 (za Slovenijo).

Izhodišče za analizo je hipoteza o povezanosti (vsaj) dveh spremenljivk. Zato imejte pripravljeno vsaj eno hipotezo o povezanosti »vaše« spremenljivke z drugo (neodvisno) spremenljivko. Kot smo dogovorjeni na zadnji vaji, hipoteze objavite na forumu  (tema 8. vaje).

Najprej se bomo podrobneje seznanili s spletno stranjo in z orodjem za spletno analizo. Nato si bomo na dveh primerih ogledali postopek priprave tabele za prikaz povezanosti med dvema spremenljivkama (tukaj je kratko navodilo za on-line »analizo« na spletni strani s podatki).

V nadaljevanju po prikazanem zgledu in v skladu s svojimi prvimi predlogi hipotez sami pripravite tabelo povezanosti svoje odvisne spremenljivke z izbrano neodvisno spremenljivko.

Svoje delo (tabela povezanosti, slika ipd.) objavite tukaj v priloženem dokumentu.

Nastavitve foruma