Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 12 - SOC (12.5.2021)


Priloge

Ana Kragulj-vaja 12


Priloge

Nika Dragan - vaja 12


Priloge

Miha Tušar


Priloge


Priloge

sara doles


Priloge

Hana Justin


Priloge

Pia Tozan


Priloge

Maša Mlinarič


Priloge

Lavra Godec


Priloge

Tara Dobre


Priloge

Karin Švara


Priloge


Priloge


Priloge

Nika Sara Pavlin

 


Priloge

Karin Florjančič


Priloge

Na današnji vaji bomo skozi konkreten primer razpravljali o principih primerjalnega raziskovanja.

Najprej bomo skupno primerjali države glede na izbrano vprašanje iz raziskave ISSP 2018. Ugotovljene razlike (ali podobnosti) bomo poskušali pojasniti z drugimi značilnostmi držav. Delo bo torej potekalo tako, kot naj bi potekalo vaše delo na 3. pisnem izdelku.

V nadaljevanju pa začnite z delom na svoji temi: pripravite prvi (»surovi«) pregled razvrstitve držav glede na anketno vprašanje vaše teme (pomagajte si tudi z dodatnimi navodili za analizo v okviru 3. pisnega izdelka).

Svoje delo (Excelov dokument s tabelo po državah) shranite in ga objavite tukaj.

Nastavitve foruma