Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 13 - SOC (19.5.2021)

Na današnji vaji nadaljujemo s primerjalno analizo. Ob primerjavi držav glede izbranega vprašanja (za temo 3. pisnega izdelka) iz raziskave ISSP bomo razmišljali o možnih pojasnitvah ugotovljenih razlik (in/ali podobnosti) med državami. 

Poskušali bomo tudi odgovoriti na možne "tehnične" dileme glede priprave primerjalne tabele in samega postopka primerjave. Posebej se bomo ukvarjali z iskanjem makro podatkov o državah (in z njihovo vključitvijo v tabelo s podatki iz ankete), s katerimi bi lahko pojasnili razlike med državama glede odgovorov anketirancev na izbrano anketno vprašanje iz mednarodne anketne raziskave. 

Imejte pripravljeno osnovno (primerjalno) tabelo za vaš 3. pisni izdelek (s podatki po državah glede "vašega" vprašanja iz raziskave ISSP). Prav tako imejte pripravljena vprašanja glede nadaljevanja dela na vašem 3. pisnem izdelku.

Tukaj objavite kratko poročilo o napredku pri dokončanju 3. pisnega izdelka.

Za primerjalno analizo med državami sem se odločila analizirati povezanost med pozitivnim odnosom do ateistov (sprejemanjem ateistov) in ekonomsko razvitostjo evropskih držav. Za enkrat sem izdelala tabelo in graf (v prilogi). 

Karin Florjančič 


Priloge

Nika Sara Pavlin

Za tretji pisni izdelek sem pripravila graf in pa izvozila tabelo v Excel ter jo uredila. Primerjala bom države po % zelo srečnih posameznikov in skušala utemeljiti razlike, na podlagi GDP, zdravja, pričakovane življenjske dobe, v kolikor bo to smiselno. 

Graf GDP in % zelo srečnih pripenjam v prilogi. 

 


Priloge

Karin Švara

Zaenkrat sem naredila primeralno tabelo ter jo uredila.

Maša Mlinarič

Za 3. pisni izdelek imam trenutno pripravljeno in urejeno primerjalno tabelo.

 

Pia Tozan

Za 3. pisno vajo imam trenutno pripravljeno in urejeno primerjalno tabelo in zbrane vire.

Lavra Godec

Za 3. pisni izdelek imam zaenkrat izdelano in urejeno primerjalno tabelo in graf.

Nika Dragan

 za končni tretji pisni izdelek imam trenutno izdelan graf ter urejeno primerjalno tabelo med državami, ki sem jih pridobila iz issp-ja.

 

Ana Kragulj

Pri 3. pisni nalogi imam trenutno narejeno tabelo v excelu z podatki iz ISSP ter izbrane vire za pisanje naloge.

Miha Tušar

Za 3. pisni zdelek imam zaenkrat izdelane osnovne podatke v tabeli (excel), graf ter izbrane vire. 

Za 3. pisni izdelek imam trenutno izdelano primerjalno tabelo, poiskal pa sem tudi že primerne vire za utemeljitev.

do sedaj sem naredila primerjalno tabelo. Na vaji ste mi svetovali, naj se osredotočim na eno skrajnost - najbolj verne ali pa najmanj verne.

Nastavitve foruma