Tema: Vaja 3 - DI (28. 2. 2022)

Na današnji vaji se bomo ukvarjali s problemom izbora ustreznega raziskovalnega pristopa (strategije) glede na naš raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja. V bistvu bomo torej govorili o nekaterih vidikih načrtovanja raziskave. Predvsem bomo razmišljali o tem, (A) kakšni so spoznavni cilji raziskovanja, (B) kaj so primeri (enote analize), (C) kaj nas glede teh primerov zanima, (D) kakšne metode zbiranja podatkov so smiselne, in na podlagi tega o tem, (E) za kakšen raziskovalni načrt in raziskovalno strategijo gre – ali je to primarno kvalitativna ali kvantitativna raziskava, ali gre za presečno raziskavo, ali za longitudinalno…

 

Najprej bomo o tem na konkretnem primeru razmišljali skupaj, nato pa, tako kot na 2. vaji, poskušajte v skupinah (2-4 študenti / študentke) na izbranem raziskovalnem problemu (raziskovalnih vprašanjih), ki je utemeljen na vsebinah raziskave ISSP 2017, sami pripraviti izhodišča za najbolj smiseln raziskovalni načrt. Ustrezno posameznemu raziskovalnemu vprašanju opredelite, kaj naj bi bili v vaši raziskavi spoznavni cilji, kaj so enote analize (primeri), kaj vas glede teh primerov zanima, kakšne metode za zbiranje podatkov so najbolj smiselne in, kakšen raziskovalni načrt je najbolj smiseln in za kakšno raziskovalno strategijo gre.

 

Svoje delo objavite tukaj.

Urška Ana Horvat, Maša Maučec, Zara Novak, Valentina Razpet 


Priloge

Neža Ciperle, Lara Ferdin, David Ciperle, Žiga Jeglič


Priloge

Nejc Ambrožič

Maks Kerpan

Kaja Forte

Mitja Juvan


Priloge

Timotej Kreslin, Žiga Ules, Borut Fajs


Priloge


Priloge

Rok Rajer, Žiga Majerle, Nik Simončič

Vaja 3 - Mrvar, Ghersetich, Vybihal, Čampa.


Priloge

Člani skupine: Mihaela Lajić, Luka Krajnc, Zorana Kokić 


Priloge

OBSEG DNEVNIH STIKOV Z LJUDMI - Aljoša Koštomaj, Nino Lisjak


Priloge

Hadi Baharmast


Priloge

Nastavitve foruma