Tema: Vaja 4 - DI (07. 3. 2022)

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali z načrtovanjem kvalitativne raziskave: opredelitev raziskovalnega problema (postavljanje raziskovalnih vprašanj) in temu ustrezna izbira raziskovalnega načrta (»dizajna«), konkretne metode zbiranja podatkov, izbor udeležencev raziskave … Delo bo usmerjeno v pripravo prvega pisnega izdelka, zato si bomo najprej skupaj  ogledali navodila za pripravo tega izdelka.

V nadaljevanju pa poskušajte v skupinskem delu (skupne 2-3) razpravljati o vprašanjih v zvezi z načrtom raziskave, ki ga boste pripravljali v prvem pisnem izdelku (vsak naj izhaja iz teme za svoj izdelek): utemeljitev raziskovalnega problema, raziskovalni cilji in raziskovalna vprašanja, primer oz. enote analize, najbolj primerna oblika raziskave (ali je to študija primera, ali gre za študij neke kategorije, morda terenska raziskava z udeležbo…), metode zbiranja podatkov… V tej razpravi soočite zamisli za svoj načrt kvalitativne raziskave z zamislimi kolegov / kolegic.

Tukaj oddajte (pripnite) dokument, v katerem na kratko povzemite prve zamisli za svoj pisni izdelek (načrt raziskave).


Priloge

David Ciperle, Neža Ciperle, Lara Ferdin, Tomo Mihaljević, Filip Drofenik


Priloge

Nejc Ambrožič

Mitja Juvan

Kaja Forte

Ulan Valant


Priloge

Valentina Razpet, Maša Maučec, Urška Ana Horvat, Zara Novak


Priloge

Anej

Priloge


Priloge


Priloge

Nino Lisjak, Aljoša Kristjan Koštomaj


Priloge

Nastavitve foruma