Forum: Special forums
New last threads
Thread: Vaja 10: AS in ©DU (25.4.2018)

Na tokratni vaji boste ves čas posvetili analizi podtakov za va¹ drugi pisni izdelek (podatki ISSP 2013). Ukvarjali se bomo torej z re¹evanjem odprtih vpra¹anj glede analize in prikaza rezultatov.

Tukaj na kratko poročajte o tem, kako napredujete s pripravo izdelka.

Za odvisno in obe neodvisni premenljivki sem naredila RECODE, naredila grafe. 
Najti ¹e moram teorijo in vire za utemeljitev ter narediti intrepretacijo grafov. 


Priloge

http://mhf.fdvinfo.net/uploadi/editor/15

Spremenljivki sem si ¾e izbrala in povezanost med njima prikazala v tabeli oz. grafu. Postaviti si moram ¹e hipoteze in indikatorje, ter opisati rezultate raziskave.

Poročilo o napredovanju izdelka: Po seznanjenju z orodjem Nesstar in določitvi spremeljivk pričenjam z utemeljejvanjem izbrane teme, hipoteze ter delom na sami analizi podatkov.

 

Denis Turk

Poročilo o napredovanju izdelka: Spremenljivke sem ¾e izbrala, ampak grafa nisem dokončala

Forum settings