Forum: Special forums
New last threads
Thread: Vaja 11: AS in ©DU (9.5.2018)

Na dana¹nji vaji bomo skozi konkreten primer razpravljali o principih primerjalnega raziskovanja.

Najprej bomo skupno primerjali dr¾ave glede na izbrano vpra¹anje iz raziskave ISSP 2013. Ugotovljene razlike (ali podobnosti) bomo posku¹ali pojasniti z drugimi značilnostmi dr¾av. Delo bo torej potekalo tako, kot naj bi potekalo va¹e delo na 3. pisnem izdelku.

V nadaljevanju pa začnite z delom na svoji temi in pripravite prvi (surovi) pregled podatkov po dr¾avah.

Svoje delo shranite in ga objavite tukaj.

 

Kristina Petrovię


Priloge


Priloge

Forum settings