Forum: Special forums
New last threads
Thread: Vaja 11: AS in ęDU (9.5.2018)

Na dana╣nji vaji bomo skozi konkreten primer razpravljali o principih primerjalnega raziskovanja.

Najprej bomo skupno primerjali drżave glede na izbrano vpra╣anje iz raziskave ISSP 2013. Ugotovljene razlike (ali podobnosti) bomo posku╣ali pojasniti z drugimi znaŔilnostmi drżav. Delo bo torej potekalo tako, kot naj bi potekalo va╣e delo na 3. pisnem izdelku.

V nadaljevanju pa zaŔnite z delom na svoji temi in pripravite prvi (surovi) pregled podatkov po drżavah.

Svoje delo shranite in ga objavite tukaj.

 

Kristina PetroviŠ


Priloge


Priloge

Forum settings