Forum: Special forums
New last threads
Thread: Vaja 12 - AS in ©DU rezerva

Na danačnji vaji nadaljujemo s primerjalno analizo. Ob primerjavi drŸav glede izbranega vpračanja iz raziskave ISSP 2013 (vezanega na temo pisnih izdelkov) bomo razmičljali o moŸnih pojasnitvah ugotovljenih razlik (in podobnosti) med drŸavami. 

Poskučali bomo tudi odgovoriti na moŸne "tehniène" dileme glede priprave primerjalne tabele in samega postopka primerjave. Posebej se bomo ukvarjali z iskanjem makro podatkov o drŸavah (in z njihovo vkljuèitvijo v tabelo s podtaki iz ankete), s katerimi bi lahko pojasnili razlike med drŸavama glede odgovorov anketirancev na izbrano anketno vpračanje iz mednarodne anketne raziskave. 

Imejte pripravljeno osnovno (primerjalno) tabelo za vač 3. pisni izdelek (s podatki po drŸavah glede "vačega" vpračanja iz raziskave ISSP). Prav tako imejte pripravljena vpračanja glede nadaljevanja dela na vačem 3. pisnem izdelku.

Tukaj objavite kratko poroèilo o napredku pri dokonèanju 3. pisnega izdelka.

grav, excell in raziskovalna vpračanja 


Priloge

graf, excell in raziskovalna vpračanja


Priloge


Priloge

igor janevski


Priloge

Kristina Petroviæ


Priloge

Forum settings