Forum: Special forums
New last threads
Thread: QUANT - seminar 10: sreda 25.4.2018

Po predstavitvi preostalih osnutkov seminarskih nalog se bomo ukvarjali z reševanjem odprtih problemov pri izdelavi seminarske naloge (od samega hipotetičnega modela, do analize podatkov).

Tukaj sporočite,kaj so ključna odprta vprašanja pri dokončanju vaše seminarske naloge.

Ključna vprašanja pri dokončanju najine seminarske naloge so predvsem koliko faktorjev bova dobila z faktorsko analizo in sprememba spremenljvike reden prihodek v višino dohodka zaradi regresijske analize.

Marcel Kurnik, Vid Vrečko


Priloge

Nimava nekih konkretnih odprtih vprašanj. Glede določenih hipotez mogoče še nisva popolnoma prepričana, ali bodo smiselne za analizo. Poleg tega bo potrebno še razmisliti kakšne tipe analiz bova izvajala poleg faktorske analize.

 

pri najini seminarski morave še dodelat hipoteze in popravit odvisne in neodvisne spremenljivke. delali bova enofaktorsko analizo. 

 

Sabina in Erna

Nimava nobenih konkretnih problemov pri izdelavi seminarske naloge.

Romana Jurjevič, Matej Kebe

S Timotejem Mavom nimava večjih težav in odprtih težav, edino odprto vprašanje je faktorska analiza pri socialni distanci. Po tem koraku bo tudi nadaljnje delo lažje. Malenkost bova dodelala tudi same hipoteze.

 

 

Forum settings