Forum: Special forums
New last threads
Thread: QUANT - seminar 11: sreda, 9.5.2018

Nadaljujemo z analitskim delom za seminarsko nalogo in z reševanjem odprtih vprašanj.

Po potrebi se bomo posebej posvetili problemom v zvezi s »pripravo« tistih neodvisnih (predvsem »demografskih«) spremenljivk, za katere se pričakuje, da jih boste večinoma vsi vključili v svoje modele - npr.: dohodek, starost, izobrazba in morda še kakšna.

Tukaj poročajte o odprtih vprašanjih oz. problemih pri delu na svoji seminarski nalogi.

 

Pri pisanju seminarske naloge še ni prišlo do zapletov. 

Lep pozdrav, Žan Debelak surprise& Kevin Jordan

Med pisanjem še nisva naleteli na konkretne težave. 

Barbara Velkovrh & Nikolina Babić (SKUPINA6)

Pri pisanju seminarske naloge za enkrat nimave vprašanj 

 

Sabina in Erna 

Pisanje seminraske naloge poteka brez težav. Začela sma z analizo podatkov.


Vid Vrečko

Marcel Kurnik

 

yesyesyesyesyesyesyesyesyesyes

 

Pri delu na seminarski zaenkrat še ni večjih težav ali problemov.

Tina Čargo & Dejan Emeršič.

Seminarska naloga napreduje brez težav. Trenutno nimava nobenih težav.

Romana Jurjevič, Matej Kebe

Pri nalogi še ni zapletov. Veva kako nadaljevati s pisanjem

Jaka Kokalj in Vili Smolič

zaenkrat še ni prišlo do težav.

Sendi Kobe in Lea Štravs


Priloge

Seminaraska naloga lepo napreduje in zaenkrat še nisva naletele na težave.

LP Nina Cizel in Tea Pongračič


Priloge

Pri pisanju seminarske naloge za enkrat še ni težav, malo se le ukvarjava s težavo najinega raziskovalnega vprašanja. 

 

Tilen Erjavec in Timotej Mav

Forum settings