Forum: Special forums
New last threads
Thread: QUANT - seminar 12: sreda 16.5.2018

Nadaljujemo z analitskim delom za seminrasko nalogo in z reševanjem odprtih vprašanj.

Tukaj poročajte o napredku pri izdelavi naloge in o odprtih vprašanjih oz. problemih.

Združitev vrednosti spremenljivk starost, stopnja izobrazbe. Spol, položaj na delavnem mestu so razdeljene na principu 0-1. Spremenljivke so sharnjene kot nove spremenljivke.

Debelakangry & Jordan

zaenkrat še ni prišlo do problemov

pri izdelavi naloge napredujeva dobro, morava le združiti tabele in napisati interpretacije. 

Kaja Breškon, Blanka Urbiha.

Z izdelovanjem seminarske lepo napredujeva.

Zelo dobro napredujeva s seminarsko nalogo, potrebna je še združitev vseh rezultatov in ugotovitev v vsebinskem smislu.

Marcel Kurnik in Vid Vrečko

Najina seminarska postopoma napreduje. Potrebna je še vsebinska interpretacija dobljenih tabel.

Romana Jurjevič, Matej Kebe

Z delom napredujeva dobro, do težav še ni prišlo.

 

Barbara Velkovrh in Nikolina Babić

Pri analizi zaenkrat še ni bilo problemov, manjka nama še interpretacija in združitev tabel.

Tina Čargo, Dejan Emeršič

Na podlagi faktorske analize imava en faktor, izključila sva delo. Spremenljivke bova združila in pojasnila vplive z linearno regresijo.

Smolič & Kokalj

Dodati morava še eno neodvisno spremenljivko. Nimava dodatnih problemov.

 

Erna in Sabina 

Ugotovila da imama 2 faktorske analize in sicer psihično in fizično.

Pri nalogi še ni zapletov. Veva kako nadaljevati s pisanjem. Pričakujemo kakšne določene težave pri analizi. 

 

Jusuf in Danica

Forum settings