Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 3: SOC-KM (5.3.2019)

Na današnji vaji se bomo ukvarjali s problemom izbora ustreznega raziskovalnega pristopa (strategije) glede na naš raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja. V bistvu bomo torej govorili o nekaterih vidikih načrtovanja raziskave. Predvsem bomo razmišljali o tem, (A) kakšni so spoznavni cilji raziskovanja, (B) kaj so primeri (enote analize), (C) kaj nas glede teh primerov zanima, (D) kakšne metode zbiranja podatkov so smiselne, in na podlagi tega o tem, (E) za kakšen raziskovalni načrt in raziskovalno strategijo gre – ali je to primarno kvalitativna ali kvantitativna raziskava, ali gre za presečno raziskavo, ali za longitudinalno…

Najprej bomo o tem na konkretnem primeru razmišljali skupaj, nato pa, tako kot na 2. vaji, poskušajte v skupinah (2-4 študenti / študentke) na izbranem raziskovalnem problemu (raziskovalnih vprašanjih), ki je utemeljen na vsebinah raziskave ISSP 2016 – Vloga države, sami pripraviti izhodišča za najbolj smiseln raziskovalni načrt. Ustrezno posameznemu raziskovalnemu vprašanju opredelite, kaj naj bi bili v vaši raziskavi spoznavni cilji, kaj so enote analize (primeri), kaj vas glede teh primerov zanima, kakšne metode za zbiranje podatkov so najbolj smiselne in, kakšen raziskovalni načrt je najbolj smiseln in za kakšno raziskovalno strategijo gre.

Svoje delo objavite tukaj.

Heidi Borinc, Ema Kočevar


Priloge

Spoštovani,

v prilogi Vam pošiljava datoteko, s katero dokazujeva prisotnost na 3. vajah v torek, 5. 3. 2019.

Lep preostanek tedna

Katja Golobič in Dominika Zupančič Valant


Priloge

V priponki Vam pošiljava datoteko, v kateri sva opravila vajo.

 

Jaka Romih, Tilen Jesenovec


Priloge

skupina: Babić, Kralj, Pečlin, Knap


Priloge

Vanessa gruden in Sara Turšič.


Priloge

Nataša Đekić

Ljiljana Lazikić        

Mihaela Petrovska 

SOC-KM


Priloge

Trini Štarkl, Ema Petan, Zala Vombek


Priloge

Zala Šenet in Tina Spindler Kemperl

 

STALIŠČA O VARNOSTI

 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE:

Obstaja več vidikov varnosti, na nekatere se lahko pripravimo vnaprej (npr. Materialno pomanjkanje). Načini zagotavljanja varnosti se razlikujejo med seboj. Lahko gre namreč za zagotavljanje osebne varnosti, za solidarnost v skupnosti, varčevanje v skupnih blagajnah, preprečevanje bolezni.

 

 

·         Kateri dejavniki vplivajo na varnost posameznika (od političnih in ekonomskih razmer, tradicije in kulture, demografskega položaj…)

 

·         Ali je kakovost življenja pogojena z varnostjo

 

 

 

A)      kakšni so spoznavni cilji raziskovanja:

·         ugotoviti kateri dejavniki vplivajo na varnost posameznika – politični, ekonomski, tradicija, kultura, demografski položaj

·         podrobno pojasniti in interpretirati varnost v Sloveniji

·         poiskati povezavo med kakovostjo življenja in varnostjo

 

 

B)      kaj so primeri (enote analize): 

·         so posamezniki, ki prihajajo iz različnih družbenih skupin

·         demografski položaj, starost, spol, izobrazba, zaslužek, kakovost življenja…

 

C)      kaj nas glede teh primerov zanima:

·         ali opazimo razlike oziroma povezave med posameznimi enotami analize

 

D)     kakšne metode zbiranja podatkov so smiselne:

·         anketa, opazovanje brez udeležbe

 

E)      za kakšen raziskovalni načrt in raziskovalno strategijo gre – ali je to primarno kvalitativna ali kvantitativna raziskava, ali gre za presečno raziskavo, ali za longitudinalno…:

·         kvalitativna raziskava

Nastavitve foruma