Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 10: SOC-KM (23.4.2019)

Na tokratni bomo nadaljevali kvantitativno analizo – nadgradnja tistega, kar smo že spoznali na prejšnji vaji. Večino časa boste tako posvetili analizi podatkov za vaš drugi pisni izdelek (podatki ISSP 2016).

 

Vaja je torej namenjena tudi reševanju odprtih vprašanj v zvezi z zaključevanjem drugega pisnega izdelka (analiza, oblikovanje prikaza rezultatov…).

 

V tem okviru bomo še enkrat pregledali osnovno strukturo izdelka - ključne sestavine.

Skupaj si bomo ogledali primer izdelka. 

 

Postavite lahko tudi vprašanja v zvezi s svojim izdelkom, na katera bomo skušali odgovoriti v razpravi.

 

Tukaj pa na kratko poročajte o tem, kako napredujete s svojim pisnim izdelkom (predvsem zapišite, kaj še manjka).

 

Lep pozdrav,

trenutno imam osnovno zgradbo raziskovalne naloge narejeno, napisal sem že utemeljitev. Čaka me še analiza podatkov in potem še rezultat naloge.

Jakob Ovčar

Spoštovani!

Do sedaj sem si le izbrala temo mojega drugega pisnega izdelka in približno razumem kaj moram storiti. Do naslednjič bom poiskala hipotezo in moje raziskoavlno vprašanje. 

S spoštovanjem,

Tinkara Kovač

Pozdravljeni

pri svoji pripravi 2. pisnega idelka moram opraviti še analizo podatkov in rezultatov.

Lep pozdrav, 

Špela Pečlin

Pozdravljeni,

pri pripravi 2. pisnega izdelka moram opraviti še analizo podatkov in rezultati.

Lep pozdrav,

Karin Knap

Spoštovani!

 

Izbrala sem si spremenljivke, pregledala podatke v GESIS: ZACAT, ki jih bom kasneje verjetno še spremenila ter potem analizirala.

 

Lep pozdrav,

Ema Kočevar 


Priloge

Spoštovani!

Imam izbrano temo in vem kaj moram narediti. Potrjujem svojo prisotnost na desetih vajah.

Lp

Tilen Jesenovec

Spoštovani,

Tilen Markič

trenutno imam narejeno osnovno zgradbo naloge, manjka pa mi še utemeljitev, analiza podatkov in rezultat naloge

Tina Kralj in Zala Babič


Priloge

Spoštovani

Trenutno imamo napisano utemeljitev in opisano povezavo med hipotezami. Čaka me še analiza podatkov in zaključek oz rezultat

Blaž Grünfeld

Pozdravljeni,

izbrano imam temo za pisni izdelek in narejeno osnovno zgradbo.

Lp,

Zala Vombek

Spoštovani,

danes sva si s kolegico ponovno ogledali podatke v GESIS in ponovili pri pripravi analize. Obe imava že izbrani temi in sva si doma pripravili hipoteze, ki jih bova uporabili pri 2. pisnem izdelku. Do naslednjič se bova podrobneje spustili v navodila in nadaljevale z izdelavo pisnega izdelka.

Lep pozdrav 

Katja Golobič in Dominika Zupančič Valant.

Spoštovani,

trenutno imam narejeno osnovno zgradbo naloge, manjka pa mi še utemeljitev, analiza podatkov in rezultat naloge

Gašper Hrenko-Hrovatin

Spoštovani, 

Do sedaj , sem si že izbral temo in spremenljivke, ukvarjal sem se z analizo podatkov - analizo podatkov in rezultat ter ostalo potrebno bom zaključil v prihodnje. 

Nejc Vilar

Spoštovani, 

izbrala sem si spremenljivke in pregledala podatke v GESIS. Izbrala sem si temo in naslednič bom napisala še hipotezo. 

Lp

Rebeka Bogdan

Naredili sva vsaka po 3 tabele za različne spremenljivke. Svoje ugotovitve morava še komentirati.

Lep pozdrav, Zala Šenet in Tina Spindler Kemperl

Spoštovani,

ponovno sem si ogledala svoje podatke v GESISU, jih prikazala v tabeli ter uporabila združevanje. Imam narejeno osnovno zgradbo ostalo pa moram še dokončati.

Pozdravljeni

Na današnji vaji sva poskušali rekodirati odvisne in neodvisne spremenljivke. Zaradi komplikacij pri rekodiranju nisva prišli do sprejemljivih rezultatov.

Lepo pozdrav

Zala Udovič in Ljiljana Lazikić

Spoštovani,

za drugi pisni izelek sva poiskali neodvisne spremenljivke in za njih naredili tabele.

 

Ema Petan in Trini Štarkl

Spoštovani,

za drugi pisni izdelek sem poiskal neodvisne spremenljivke, naredil tabelo in graf. 

 

Jaka Romih

Pozdravljeni!

Izbrala sem si vprašanje "Ocenite, ali davčni organi... vse obravnavajo enako in v skladu z zakonom.

Glede na pregledane podatke razmišljam, da bi si izbrala spremenljivko kraj bivanja, morda tudi izobrazbo.

AMINA NIKOČEVIĆ

SOC-KM

Nastavitve foruma