Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 4a: SOC (12.3.2019)

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali z načrtovanjem kvalitativne raziskave: opredelitev raziskovalnega problema (postavljanje raziskovalnih vprašanj) in temu ustrezna izbira raziskovalnega načrta (»dizajna«), konkretne metode zbiranja podatkov, izbor udeležencev raziskave… Delo bo usmerjeno v pripravo prvega pisnega izdelka, zato si bomo najprej skupaj  ogledali navodila za pripravo tega izdelka. (povezava na navodila)

V nadaljevanju pa poskušajte v skupinskem delu (skupne 2-4) razpravljati o vprašanjih v zvezi z načrtom raziskave za prvi pisni izdelek: izbor problema (dejavnosti, ki jo želite prikazati), raziskovalna vprašanja, izbor in dostop do intervjuvancev, kako izvesti intervju, katere dodatne metode… V tej razpravi torej soočite zamisli svoje raziskave z zamislimi kolegov / kolegic.

Tukaj oddajte dokument, v katerem na kratko povzemite ključne poudarke (probleme) iz razprave.

Prav tako naj vsi, ki tega še niso storili, tukaj sporočijo temo (poklic ali drugo dejavnost) vašega prvega pisnega izdelka.

Tukaj oddajte današnje delo.

Teja Ravnjak, Ivona Mitrova, Maša Klobčar


Priloge

Maruša Carl Urbanija ( šport balet)
Laura Smole (poklic založnik)
Ena Horozović (mladi aktivisti)
Snežana Pejkova (prostovoljci Rdečega križa)


Priloge

Urška Modic, Blaž Urbanc, Ana Polanc

lp,


Priloge

Pozdravljeni,

Poklici: 

Liza Letnik: hostesa (natakarica v nočnem klubu)

Tara Podsedenšek: Radiološki inženir

Mojca Deželak: fizioterapevt


Priloge

Inja Jankovič, Julija Sikošek, Maks Drobež


Priloge

Tema prve pisne naloge: Ženske v (prostovoljnem) gasilstvu

Lp, Urška Modic

Izbrani poklici:

-Bernarda Brancelj: skrbnik odnosov s strankami

-Zala Šenkinc: diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji

-Nika Zabukovec: laboratorijski tehnik

-Valerija Zupančič: krvodajalstvo


Priloge

Nika Klen, Nika Kompara, Timeja Verk, Jan Srebrnič


Priloge

Klara Dokič, Tjaša Vretič, Melita Črček


Priloge

Tina Vertačnik


Priloge

Tema (prostočasna dejavnost) prvega pisnega izdelka je jadralno padalstvo. Intervju bo izveden z osebo, ki se slednje prostočasne dejavnosti oz. športa poslužuje. 

Lp, Blaž

Maša Klobčar:poklic gospodarskega kriminalista

Ponovno pošiljamo 4. vajo, ker je bila ponesreči zbrisana.

 


Priloge

Nastavitve foruma