Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 11: SOC (30.4.2019)

Ukvarjali se bomo z reševanjem odprtih vprašanj glede analize in prikaza rezultatov za 2. pisni izdelek.

Tukaj na kratko poročajte o odprtih vprašanjih v zvezi z vašim izdelkom in kako jih rešujete.

Maks Drobež, Julija Sikošek, Inja Jankovič


Priloge

Nika Kompara in Lina Čop

jutri bom začela delati v programu gesis.

 

Nika Zabukovec in Bernarda Brancelj

Maša Klobčar: združitev podatkov ISSP raziskave in izdelava tabel

Klara Gazvoda in Snežana Pejkova

Nastavitve foruma