Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 13: SOC (14.5.2019)

Na današnji vaji nadaljujemo s primerjalno analizo. Ob primerjavi držav glede izbranega vprašanja iz raziskave ISSP 2014 (vezanega na temo pisnih izdelkov) bomo razmišljali o možnih pojasnitvah ugotovljenih razlik (in/ali podobnosti) med državami. 

Poskušali bomo tudi odgovoriti na možne "tehnične" dileme glede priprave primerjalne tabele in samega postopka primerjave. Posebej se bomo ukvarjali z iskanjem makro podatkov o državah (in z njihovo vključitvijo v tabelo s podtaki iz ankete), s katerimi bi lahko pojasnili razlike med državama glede odgovorov anketirancev na izbrano anketno vprašanje iz mednarodne anketne raziskave. 

Imejte pripravljeno osnovno (primerjalno) tabelo za vaš 3. pisni izdelek (s podatki po državah glede "vašega" vprašanja iz raziskave ISSP). Prav tako imejte pripravljena vprašanja glede nadaljevanja dela na vašem 3. pisnem izdelku.

Tukaj objavite kratko poročilo o napredku pri dokončanju 3. pisnega izdelka.

Z izdelki napredujemo počasi a vztrajo.

Tara Podsedenšek, Mojca Deželak in Liza Letnik


Priloge

Laura Smole (graf in tabelo držav sem že naredila, potrebujem pa še spremenljivko)

Ena Horozović (nadaljevala bom naslednji teden)

Vaja 12

Naredile smo tabele in grafe do zdaj.

Barbara Filipčič, Rebeka Nimac, Lina Ajdič

Klara Gazvoda, Snežana Pejkova, Maša Klobčar

Izdelki so še v pripravi.


Priloge

Imamo izbrana raziskovalna vprašanja, izrisane tabele in grafe. 

Inja Jankovič, Julija Sikošek, Urška Modic

Timeja Verk in Blaž Urbanč pri izdelavi 3. pisnega izdelka postopno napredujeta.

 

 


Priloge

Izdelek je v fazi analize podatkov in iskanja izstopajočih primerov.

Jan Srebrnič


Priloge

Imava narejeno tabelo in graf.

 

Nika Kompara, Lina Čop

Pripravljeno imam tabelo, graf, poigrala sem se malo z eurostatom doma.

Teja Ravnjak

Narejene imava tabele in grafe.

Bernarda Brancelj in Zala Šenkinc


Priloge

Imava že raziskovalno vprašanje, tabele in grafe.

Ivona Mitrova in Maruša Carl Urbanija.

Trenutno sem pri obdelavi statističnih podatkov nekje na polovici.

Pika Cvek

Imam narejen graf in tabelo.

Nika Zabukovec

Tina Vertačnik, Melita Črček, Klara Dokič in Tjaša Vretič

Nastavitve foruma