Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 7: POL-JPU (4.4.2019)

Na današnji vaji bomo obravnavali problematiko vzročne pojasnitve, in sicer tako, da bomo na konkretnih primerih razmišljali na dva načina:

     - iskanje (bistvenih in dopolnilnih) dejavnikov (vzrokov) na ravni posameznika ("mikro" raven)

     - iskanje (kombinacije) dejavnikov (pogojev) na "makro" ravni (npr. primerjava držav)

 

Najprej si bomo ogledali primer v skupinski diskusiji, nato pa v parih na enak način razčlenite  izbrano temo iz seznama za pisne izdelke. 

 

Svojo izdelek oddajte tukaj (prilepite dokument!)

 

Na koncu pa si bomo nekoliko bolj podrobno ogledali še podatke raziskave, na podlagi katerih boste pripravili 2. In 3. pisni izdelek.

skupina: Luka Drolc, Aida Redžepović, Nika Likar


Priloge

Doroteja Hervatin in Tim Velikonja


Priloge

Karin Komar, Hana Mujić


Priloge

:)

Eva Bajželj in Vesna Mikulić


Priloge

Nastavitve foruma