Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 10: POL-JPU (25.4.2019)

Na tokratni bomo nadaljevali kvantitativno analizo – nadgradnja tistega, kar smo že spoznali na prejšnji vaji. Večino časa boste tako posvetili analizi podatkov za vaš drugi pisni izdelek (podatki ISSP 2016).

 

Vaja je torej namenjena tudi reševanju odprtih vprašanj v zvezi z zaključevanjem drugega pisnega izdelka (analiza, oblikovanje prikaza rezultatov…).

 

V tem okviru bomo še enkrat pregledali osnovno strukturo izdelka - ključne sestavine.

Skupaj si bomo ogledali primer izdelka. 

 

Postavite lahko tudi vprašanja v zvezi s svojim izdelkom, na katera bomo skušali odgovoriti v razpravi.

 

Tukaj pa na kratko poročajte o tem, kako napredujete s svojim pisnim izdelkom (predvsem zapišite, kaj še manjka).

 


Priloge

Karin Komar: sem že izbrala literaturo in sedaj se ukvarjam z raziskovalnim vprašanjem in hipotezo

Tim Velikonja: sem zbral podatke ter se odločam med različnimi hipotezami oziroma raziskovalnimi vprašanji


Priloge

V moji raziskavi sem do sedaj opredelila tematiko, postavila hipoteze, jih račlenila in navedela indetifikatorje spremenljivk

za 2. pisni izdelek sem zbrala literaturo in imam okvirno postavljeno raziskovalno vprašanje

-opredelila sem  tematiko

-sem izbrala literaturo

-postavila hipoteze

 

Mujić Hana, Štebljaj Vajngerl Eva

 

- Izbrana literatura in raziskovalno vprašanje

- v fazi izbire potencialnih hipotez


Priloge

Tema 2. izdelka: Stališče o tem, kaj vpliva na izvajanje politik v državi

Hipotez še nisem dokončno izbrala, imam napisane predloge. Literaturo imam nabrano in predelano. 

Raziskovalno vprašanje imam že določeno. Vse skupaj moram še skupaj povezat in dati v en skupni dokument, ki bo končni 2. izdelek. 


Priloge

Vesna Mikulič: s pomočjo preštudirane literature se še ukvarjam z raziskovalnim vprašanjem

Eva Bajželj: Ukvarjam se z postavljanjem hipotez.

imam izbrano literaturo in raziskovalno vprašanje, ukvarjam se z potencialnimi hipotezami

Evdokija Josifoska 

- izbrala sem si raziskovalno uprašanje, potem literaturo. Trenutno izbiram potencialno hipotezo. 

Za drugi pisni izdelek sem zbrala ustrezno literaturo, vendar še nimam točno izbrane hipoteze.

tema: katere organizacije vplivajo na mnenje o politiki

hipoteza: na ljudi je ob tem vprašanju vplivala izobrazba, saj če niso izobraženi verjetno niti ne berejo toliko medijev. torej posledično ti ne vplivajo nanje

 


Priloge

Nastavitve foruma