Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 12: POL-JPU (16.5.2019)

Na današnji vaji nadaljujemo s primerjalno analizo. Ob primerjavi držav glede izbranega vprašanja iz raziskave ISSP 2016 (vezanega na temo pisnih izdelkov) bomo razmišljali o možnih pojasnitvah ugotovljenih razlik (in/ali podobnosti) med državami. 

Poskušali bomo tudi odgovoriti na možne "tehnične" dileme glede priprave primerjalne tabele in samega postopka primerjave. Posebej se bomo ukvarjali z iskanjem makro podatkov o državah (in z njihovo vključitvijo v tabelo s podtaki iz ankete), s katerimi bi lahko pojasnili razlike med državama glede odgovorov anketirancev na izbrano anketno vprašanje iz mednarodne anketne raziskave. 

Imejte pripravljeno osnovno (primerjalno) tabelo za vaš 3. pisni izdelek (s podatki po državah glede "vašega" vprašanja iz raziskave ISSP). Prav tako imejte pripravljena vprašanja glede nadaljevanja dela na vašem 3. pisnem izdelku.

Tukaj objavite kratko poročilo o napredku pri dokončanju 3. pisnega izdelka.

-skupina: Aida Redžepović, Hana Mujić

-tabela za 3ji pisni izdelek

 


Priloge

Z naš tretji izdelek imamo narejene grafe in razpredelnice, manjka nam samo še analiza :)

Barbara Brkovič, Hana Mujič, Špela Lozej, Eva Štebljaj Vajngerl, Aida Redžepović. 

- pri pripravi pisnega izdelka sem prišla do raziskovalnega vprašanja (izobrazba prebivalstva) in uredila sem tabelo z državami (države EU)

- manjkajo mi še podatki za izobrazbo iz podatkov makro razikave

Tim Velikonja: Tabelo imam narejeno, trenutno še izbiram točno drugo spremenljivko. Države pa bom po možnosti zožil na OECD, ki so znotraj programa Gesis.

Karin Komar: Tabelo imam narejeno za države, vendar imam težavo izbrati drugo spremenljivko ter kriterij zmanjšanja števila držav.


Priloge

Za najin 3. izdelek imava narejeno že razpredelnico in grafe. 

Eva Bajželj

Vesna Mikulić

Nik Kučej


Priloge

Nastavitve foruma