Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 2: DI (1.3.2019)

Na današnji vaji bomo nadaljevali začeto delo v prejšnjem tednu. Ukvarjali se bomo torej s pripravo izhodišč za raziskavo: opredelitev raziskovalnega problema (pojmovni okvir, družbeni kontekst) in ciljev raziskave, oblikovanje raziskovalnega vprašanja, iskanje najbolj smiselnega raziskovalnega pristopa... V ta okvir sodi tudi iskanje ustrezne literature. Tako bomo najprej skupaj pogledal en primer razčlenjevanja raziskovalnega problema (tema: Zaupanje) in si ogledal možnosti za iskanje virov (družboslovne literature) v različnih spletnih bibliografskih bazah (knjižnicah).

 

Nato pa boste v okviru vsebin, ki jih ponuja raziskava ISSP 2014 – Državljanstvo, za vajo poskušali v skupinah (2-4 študenti / študentke) opredeliti svoj raziskovalni problem: družbeni in pojmovni (teoretski) okvir, ključni pojmi, raziskovalna vprašanja… Razmislite tudi o povezavi raziskovalnega problema z najbolj ustreznim raziskovalnim pristopom. Nato na podlagi takšne razčlenitve konkretnega raziskovalnega problema, poiščite vsaj en relevanten vir (npr. znanstven članek). Vse skupaj potem objavite tukaj.

Žan Izgoršek

Hana Rihtaršič

Tina Predan

 


Priloge

Raziskovalni problem: občutek varnosti v soseski

Družbeni okvir: prebivalci Slovenije

Pojmovni okvir: v večjih mestih imajo prebivalci manjši občutek varnosti, v manjših krajih pa se počutijo bolj varne; izgled soseske vpliva na občutek varnosti

Ključni pojmi: varnost (safety), mesto (town), vas (village), prebivalstvo (population), noč (night), soseska (neighborhood), skupnost (community), okolje (environment), zadovoljstvo (satisfaction)

Raziskovalna vprašanja: Ali se prebivalci v večjih mestih počutijo manj varne kot v manjših? Ali se prebivalci podnevi počutijo bolj varne kot ponoči? Kako ugled in izgled soseske ter povezanost skupnosti soseske vpliva na varnost in počutje?

Raziskovalni pristop: anketa

Vir: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047235202001484

 

Barbara Nežmah

Sara Dejanović

Živa Hudobivnik

Zala Prijatelj

Luka Živec, Jan Trošt, Mario Zuzzi, Primož Božič, Tamara Tomanič

 

NACIONALNA IDENTITETA

 

Izhodišče(opredelitev pojma nacionalna identiteta):

 • Nacionalna identiteta kot posameznikovo zavedanje pripadanja določeni narodnosti
 • Nacionalna identiteta kot občutek varnosti in pripadanja skupnosti
 • Nacionalna identiteta kot identifikacija z nacionalnimi simboli

Raziskovalna vprašanja:

 • Kakšen je vpliv velikosti države na nacionalno identiteto?
 • Ali zgodovinski dogodki države vplivajo na nacionalno identiteto državljanov?
 • Ali lahko nacionalna identiteta prispeva k nestrpnosti do drugih narodov?
 • Ali nacionalna identiteta vpliva na ekonomski razvoj države?

Iskanje virov
Pojmi, ključne besede

 • Nacionalna identiteta
 • Skupnost
 • Pripadnost
 • Nacionalni simboli
 • Nacionalnost

Raziskovalni pristop:

Osredotočili se bomo na prvo raziskovalno vprašanje, ki ga bomo raziskovali s komparativno analizo podatkov iz različno velikih držav, pridobljenih z anketnim vprašalnikom.

Članek:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967067X01000253

 

Hana Ljubijankić, Žiga Muha, Tomaž Krampf, Luka Štemberger, Fabio Barbosa Falcao

 

Odnos Slovencev do migrantov, glede na navezanost na svojo regijo.

Ključni pojmi:

 • Migranti
 • Patriotizem
 • Odnosi javnosti

V Sloveniji je znano, da imajo nekatere regije slabši odnos do migrantov. Slovenci imajo različno mnenje in je povezano s tem kako navezani so na Slovenijo, Evropo, svet kot celoto ali svoj kraj.

Slovenec, ki skoraj nič ni navezan na Slovenijo je bolj toleranten do migrantov. Bolj gleda na svet kot celoto in je odprt, bolj je toleranten. Bolj kot se človek čuti svetovljana, si želi, da imajo migranti več pravic.

 

 

VIRI:

Schmidt, P. In Quandt, M. (2018). National identity, nationalism, and attitudes toward migrants in comparative perspective. International journal of comparative sociology, 58(5-6), 355-361. Dostopno prek:

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=D4EhiZunZbp1y5a1ksQ&page=1&doc=2

 

Tema raziskovanja: Zadovoljstvo v povezavi z ekonomskimi razmerami v državi

Izhodišče (opredelitev pojma zadovoljstvo): 
- posameznikovo osebno zadovoljstvo
- zadovoljstvo v povezavi z materialnimi/ekonomskimi razmerami
- primerjava zadovoljstva z drugimi ljudmi (iz istega ali drugega ekonomskega razreda)
-povezava med ekonomskim stanjem države in zadovoljstvem posameznikov

Družbeni okvir: prebivalci Slovenije
Raziskovalna vprašanja:
- Ali ekonomsko stanje drugih ljudi in ekonomsko stanje posameznika vpliva na stopnjo zadovoljstva pri posameznikih?
- Kako se razvija in spreminja posameznikovo zadovoljstvo glede na materialne/ekonomske razmere v katerih živi?

Ključne besede:
-zadovoljstvo
-ekonomsko stanje
-družbeni razred
-posameznikovo zadovoljstvo, dobro počutje
-zadovoljstvo z državo

Viri so v priponki.


Timotej Lenič, Tim Jovićević, Maj Sever, Nikolaj Vitrih, Marko Vukelja


Priloge

Nastavitve foruma