Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 3: DI (8.3.2019)

Na današnji vaji se bomo ukvarjali s problemom izbora ustreznega raziskovalnega pristopa (strategije) glede na naš raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja. V bistvu bomo torej govorili o nekaterih vidikih načrtovanja raziskave. Predvsem bomo razmišljali o tem, (A) kakšni so spoznavni cilji raziskovanja, (B) kaj so primeri (enote analize), (C) kaj nas glede teh primerov zanima, (D) kakšne metode zbiranja podatkov so smiselne, in na podlagi tega o tem, (E) za kakšen raziskovalni načrt in raziskovalno strategijo gre – ali je to primarno kvalitativna ali kvantitativna raziskava, ali gre za presečno raziskavo, ali za longitudinalno…

Najprej bomo o tem na konkretnem primeru razmišljali skupaj, nato pa, tako kot na 2. vaji, poskušajte v skupinah (2-4 študenti / študentke) na izbranem raziskovalnem problemu (raziskovalnih vprašanjih), ki je utemeljen na vsebinah raziskave ISSP 2014 – Državljanstvo, sami pripraviti izhodišča za najbolj smiseln raziskovalni načrt. Ustrezno posameznemu raziskovalnemu vprašanju opredelite, kaj naj bi bili v vaši raziskavi spoznavni cilji, kaj so enote analize (primeri), kaj vas glede teh primerov zanima, kakšne metode za zbiranje podatkov so najbolj smiselne in, kakšen raziskovalni načrt je najbolj smiseln in za kakšno raziskovalno strategijo gre.

Svoje delo objavite tukaj.

Raziskovalni problem: občutek varnosti v soseski

Spoznavni cilji raziskovanja: Ugotoviti, ali se prebivalci v večjih mestih počutijo manj varne kot v manjših, ali se prebivalci podnevi počutijo bolj varne kot ponoči, kako ugled in izgled soseske ter povezanost skupnosti soseske vpliva na varnost in počutje.

Enote analize: prebivalec Slovenije

Kaj nas glede teh primerov zanima? Ali se počutijo varne in kakšno je njihovo zaupanje do sosedov in do organov varnosti

Metode zbiranja podatkov: Družboslovna anketa na vzorcu prebivalcev

Raziskovalni načrt: kvantitativna presečna raziskava

 

Raziskovalni problem: občutek varnosti v Ljubljani

Spoznavni cilji raziskovanja: Ugotoviti, ali se prebivalci Fužin počutijo manj varne kot prebivalci centra Ljubljane, kaj so razlogi, da se prebivalci (ne) počutijo varne, kako ugled in izgled soseske ter povezanost skupnosti soseske vpliva na varnost in počutje.

Enote analize: prebivalec centra Ljubljane oz. Fužin

Kaj nas glede teh primerov zanima? Ali se počutijo varne in kakšno je njihovo zaupanje do sosedov in do organov varnosti, socialna vključenost/izključenost posameznikov

Metode zbiranja podatkov: intervju

Raziskovalni načrt: kvalitativna raziskava

Barbara Nežmah
Sara Dejanović
Živa Hudobivnik
Zala Prijatelj

Kvantitativna raziskava

 

Raziskovalni problem:  Negativen vpliv slabih ekonomskih razmer na zadovoljstvo posameznika

Raziskovalna vprašanja:

 

  1. Kako se razvija in spreminja posameznikovo zadovoljstvo glede na materialne/ekonosmke razmere v katerih živi?

 

 

Raziskovalna strategija in raziskovlani načrt.

Kaj je cilj raziskovanja?

Raziskovanje ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na spreminjanje posameznikovega zadovoljstva.

Kaj je primer oz. enota analize?

Prebivalec Slovenije.

Kakšne pojave opazujemo?

Finančno stanje posameznika,stanje zaposljivosti, vpliv ekonomskega stanja drugih posameznikov,  bivanjske razmere, kraj prebivanja, stopnja osebnega zadovoljstva.

Kakšne mteode zbiranja podatkov so smiselne?

Anketa na vzorcu prebivalcev Republike Slovenije, ekonomske meritve plač in bruto domačega proizvoda.

 

Nikolaj Vitrih, Timotej Lenič, Fabio Barbosa Falcao

08.03.2019: Hana Ljubijankić, Žiga Muha, Nik Kučej

 

Raziskovalni problem: Odnos Slovencev do priseljencev

Raziskovalna vprašanja

1. Kakšen je odnos Slovencev do priseljencev v določenih regijah?

2. Kako različna sestava prebivalstva po izobrazbi, poklicu in veroizpovedi vpliva na mnenje o priseljencih v določenih regijah ?

Raziskovalna strategija in raziskovalni načrt

1. . Kakšen je odnos Slovencev do priseljencev v določenih regijah?

·         Kaj je cilj raziskovanja?

Raziskati strpnost ljudi v različnih krajih do priseljencev.

·         Kaj je primer oz. enota analize?

Prebivalci različnih krajev po Sloveniji ter njihov odnos do priseljencev.

·         Kakšne pojave opazujemo?

Strpnost in nestrpnost do priseljencev, volja ljudi do pomoči beguncev in njihova volja do pomoči pri integraciji v družbo ter mnenje o priseljevanju v Slovenijo.

·         Kakšne metode zbiranja podatkov so smiselne?

Anketa po določenih regijah med državaljani Slovenije.

To je kvantitativna raziskava.

VIRI:

Schmidt, P. In Quandt, M. (2018). National identity, nationalism, and attitudes toward migrants in comparative perspective. International journal of comparative sociology, 58(5-6), 355-361. Dostopno prek:

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=D4EhiZunZbp1y5a1ksQ&page=1&doc=2

https://dk.um.si/Dokument.php?id=109670

Ana Žurić, Amra Rizvić, Laura Kavaš


Priloge

Nastavitve foruma