Forum: Special forums
New last threads
Thread: QUANT - seminar 4: 13.3.2019

Na seminarju se bomo ukvarjali s problematiko izbora kazalnikov (indikatorjev) za spremenljivke v okviru anketne raziskave. Oprli se bomo na raziskavo SJM 2016/2, ki je tudi podlaga za izdelavo seminarske naloge.

Najprej bomo skupno poiskali indikatorje za (vsaj) eno spremenljivko.

Nato pa sami naredite vajo (izbor kazalnikov) na podlagi vprašanj (oz. nalog) v priloženem dokumentu.

Izdelek oddajte v okviru te teme.

Gašper Tomšič


Priloge


Priloge

Jan Vranjek


Priloge


Priloge

Matej Rok Ritonja

Nadja Kamenšek


Priloge


Priloge

Forum settings