Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 10 - DI (19.4.2021)

Na tokratni bomo nadaljevali kvantitativno analizo – nadgradnja tistega, kar smo že spoznali na prejšnji vaji. Večino časa boste tako posvetili analizi podatkov za vaš drugi pisni izdelek (podatki ESS 2018).

Ponovili bomo, kako v okviru Excela pripravimo tabelo - predvsem, kako združujemo kategorije pri obeh spremenljivkah v kontingenčni tabeli in kako potem na novo izračunamo relativne frekvence (% znotraj posameznih kategorij neodvisne spremenljivke).

Vaja je primarno namenjena reševanju odprtih vprašanj v zvezi z zaključevanjem drugega pisnega izdelka (analiza, oblikovanje prikaza rezultatov…).

V tem okviru bomo še enkrat pregledali osnovno strukturo izdelka - ključne sestavine.

Skupaj si bomo ogledali primer izdelka. 

Postavite lahko tudi vprašanja v zvezi s svojim izdelkom, na katera bomo skušali odgovoriti v razpravi.

Tukaj pa na kratko poročajte o tem, kako napredujete s svojim pisnim izdelkom (predvsem zapišite, kaj še manjka).

 

počasi napredujem z pisnimi izdelkom, manjka par analitičnih elementov in celotna teoretična utemeljitev

 

- Jan Gašič

Počasi ampak vztrajno napredujem, v načrtu imam vse opraviti naslednji teden in upam, da se to ne bo zavleklo do tik pred oddajo, kot še neštetokrat do sedaj.

Z mojim pisnim izdelkom sem bolj na začetku. Izbrala sem spremenljivke, oblikovala okvirne hipoteze, ter začela pregledovati literaturo za teoretično utemeljitev.

Ajda Zajc

Za 2. pisni izdelek imam oblikovano hipotezo in izbrane spremenljive. Nekoliko moram še dopolniti literaturo in napisati sklep.

Nastavitve foruma