Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 11 - DI (3.5.2021)

Ukvarjali se bomo z reševanjem odprtih vprašanj glede analize in prikaza rezultatov za 2. pisni izdelek.

Tukaj na kratko poročajte o odprtih vprašanjih v zvezi z vašim izdelkom in kako jih rešujete.

 

Odprtih vprašanj nimam, nalogo sem že naredil in nisem imel težav pri izdelavi naloge.

Nisem še končal naloge, ampak so navodila jasna in nimam nobenih vprašanj.

Jan Gašič

Nalogo sem že končala, vprašanj v zvezi z izdelkom nisem imela, navodila so bila jasna.

Pri delu naloge problemov in vprašanj nimam, saj so navodila dovolj jasna. 

Glede 2. pisnega izdelka nimam nobenih vprašanj, saj so bila navodila dovolj jasna. 

Nastavitve foruma