Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme

Strani v tej temi: 1 2

Tema: Vaja 9 - SOC-KM (12.4.2021)

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali s kvantitativno raziskavo - konkretno s prvimi koraki v smeri preizkusa hipoteze o povezanosti dveh spremenljivk (torej s problemom 2. pisnega izdelka). Vajo bomo naredili na podatkih raziskave EB86.3 ali EB86.2 (za Slovenijo).

Izhodišče za analizo je hipoteza o povezanosti (vsaj) dveh spremenljivk. Zato imejte pripravljeno vsaj eno hipotezo o povezanosti »vaše« spremenljivke z drugo (neodvisno) spremenljivko. Kot smo dogovorjeni na zadnji vaji, hipoteze objavite na forumu  (tema 8. vaje).

Najprej se bomo podrobneje seznanili s spletno stranjo in z orodjem za spletno analizo. Nato si bomo na dveh primerih ogledali postopek priprave tabele za prikaz povezanosti med dvema spremenljivkama (tukaj je kratko navodilo za on-line »analizo« na spletni strani s podatki).

V nadaljevanju po prikazanem zgledu in v skladu s svojimi prvimi predlogi hipotez sami pripravite tabelo povezanosti svoje odvisne spremenljivke z izbrano neodvisno spremenljivko.

Svoje delo (tabela povezanosti, slika ipd.) objavite tukaj v priloženem dokumentu.


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge

(popravljeno)

 


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge

(popravljeno)


Priloge


Priloge

Naslednja stran

Nastavitve foruma