Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 10 - SOC-KM (19.4.2021)

Na tokratni bomo nadaljevali kvantitativno analizo – nadgradnja tistega, kar smo že spoznali na prejšnji vaji. Večino časa boste tako posvetili analizi podatkov za vaš drugi pisni izdelek (podatki EB86.3 ali EB86.2).

Ponovili bomo, kako v okviru Excela pripravimo tabelo - predvsem, kako združujemo kategorije pri obeh spremenljivkah v kontingenčni tabeli in kako potem na novo izračunamo relativne frekvence (% znotraj posameznih kategorij neodvisne spremenljivke).

Vaja je primarno namenjena reševanju odprtih vprašanj v zvezi z zaključevanjem drugega pisnega izdelka (analiza, oblikovanje prikaza rezultatov…).

V tem okviru bomo še enkrat pregledali osnovno strukturo izdelka - ključne sestavine.

Skupaj si bomo ogledali primer izdelka. 

Postavite lahko tudi vprašanja v zvezi s svojim izdelkom, na katera bomo skušali odgovoriti v razpravi.

Tukaj pa na kratko poročajte o tem, kako napredujete s svojim pisnim izdelkom (predvsem zapišite, kaj še manjka).

Pri svojem pisnem izdelku sem na začetku, izdelal sem načrt, določil spremenljivke in hipoteze, zdaj pa se bom osredotočil na iskanje teorije ki je povezana z mojo temo.

Prav s pisanjem drugega pisnega izdelka še nisem začela, naredila pa sem okvirni načrt, kako bo izdelek zgledal - katere elemente mora vsebovati. Našla sem znanstvene članke, katere bom uporabila kot teorijo za postavljene hipoteze in si pogledala nekaj primerov drugih pisnih izdelkov preteklih let.

S pisanjem druge naloge še nisem začela. Sem pa naredila začetni načrt. Osredotočila sem se tudi na določanje hipotez ter na iskanje virov-teorije. 

druge naloge še nisem začela pisati, sem pa naredila začetni načrt in iščem vire, ki jih bom uporabila za postavljanje hipotez

Na dan vaj, sem imela že pregledane vire, in sem začela z uvodnim delom naloge. Vire bom sedaj uporabila za hipoteze, in dodatno iskanje nove literature. 

Nastavitve foruma