Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 12 - SOC-KM (10.5.2021)

Na današnji vaji bomo skozi konkreten primer razpravljali o principih primerjalnega raziskovanja.

Najprej bomo skupno primerjali države glede na izbrano vprašanje iz raziskave EuroBarometer. Ugotovljene razlike (ali podobnosti) bomo poskušali pojasniti z drugimi značilnostmi držav. Delo bo torej potekalo tako, kot naj bi potekalo vaše delo na 3. pisnem izdelku.

V nadaljevanju pa začnite z delom na svoji temi: pripravite prvi (»surovi«) pregled razvrstitve držav glede na anketno vprašanje vaše teme (pomagajte si tudi z dodatnimi navodili za analizo v okviru 3. pisnega izdelka).

Svoje delo (Excelov dokument s tabelo po državah) shranite in ga objavite tukaj.

Sašo Kranjc


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge

Nastavitve foruma