Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme

Strani v tej temi: 1 2

Tema: Vaja 4 - OBR (9.3.2021)

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali z načrtovanjem kvalitativne raziskave: opredelitev raziskovalnega problema (postavljanje raziskovalnih vprašanj) in temu ustrezna izbira raziskovalnega načrta (»dizajna«), konkretne metode zbiranja podatkov, izbor udeležencev raziskave… Delo bo usmerjeno v pripravo prvega pisnega izdelka, zato si bomo najprej skupaj  ogledali navodila za pripravo tega izdelka.

V nadaljevanju pa poskušajte v skupinskem delu (skupne 2-3) razpravljati o vprašanjih v zvezi z načrtom raziskave, ki ga boste pripravljali v prvem pisnem izdelku (vsak naj izhaja iz teme za svoj izdelek): utemeljitev raziskovalnega problema, raziskovalni cilji in raziskovalna vprašanja, primer oz. enote analize, najbolj primerna oblika raziskave (ali je to študija primera, ali gre za študij neke kategorije, morda terenska raziskava z udeležbo…), metode zbiranja podatkov… V tej razpravi soočite zamisli za svoj načrt kvalitativne raziskave z zamislimi kolegov / kolegic.

Tukaj oddajte (pripnite) dokument, v katerem na kratko povzemite prve zamisli za svoj pisni izdelek (načrt raziskave).

Nina Svetina


Priloge

Ivan Janez Hribernik


Priloge

Tamara Duh - Načrt kvalitativne raziskave


Priloge

Urban Ribič


Priloge

Gregor Črnugelj


Priloge

Marko Ilić


Priloge

Teja Pečnik

Priloge

Mark Berce


Priloge

Martina Križanič


Priloge

David Blenkuš

Vaja 4


Priloge

Timotej Čas


Priloge

Samo Klepec


Priloge

Matija Česnik


Priloge

Klara Korošec


Priloge

Črtomir Grlj


Priloge

Nastja Felkar


Priloge

Aljaž Bandalo Magrič


Priloge

Pošiljam nekako ozadje teme, katere se bom dotaknil..

L.P.


Priloge

Ivan Matej Karinja

 


Priloge

Katja Stržinar


Priloge

Naslednja stran

Nastavitve foruma