Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 9 - OBR (13.4.2021)

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali s kvantitativno raziskavo - konkretno s prvimi koraki v smeri preizkusa hipoteze o povezanosti dveh spremenljivk (torej s problemom 2. pisnega izdelka). Vajo bomo naredili na podatkih raziskave EVS 2017 (za Slovenijo).

Izhodišče za analizo je hipoteza o povezanosti (vsaj) dveh spremenljivk. Zato imejte pripravljeno vsaj eno hipotezo o povezanosti »vaše« spremenljivke z drugo (neodvisno) spremenljivko. Kot smo dogovorjeni na zadnji vaji, hipoteze objavite na forumu  (tema 8. vaje).

Najprej se bomo podrobneje seznanili s spletno stranjo in z orodjem za spletno analizo. Nato si bomo na dveh primerih ogledali postopek priprave tabele za prikaz povezanosti med dvema spremenljivkama (tukaj je kratko navodilo za on-line »analizo« na spletni strani s podatki).

V nadaljevanju po prikazanem zgledu in v skladu s svojimi prvimi predlogi hipotez sami pripravite tabelo povezanosti svoje odvisne spremenljivke z izbrano neodvisno spremenljivko.

Svoje delo (tabela povezanosti, slika ipd.) objavite tukaj v priloženem dokumentu.

Gregor Črnugelj


Priloge

Timotej Čas


Priloge

Teja Pečnik


Priloge

Anja Stefanović


Priloge

Ivan Janez Hribernik


Priloge

Neža Sterže


Priloge

Marko Ilić


Priloge

Tamara Duh


Priloge

Martina Križanič


Priloge

Rok Mrak


Priloge

David Blenkuš


Priloge

Katja Stržinar


Priloge

Klara Korošec


Priloge


Priloge

Lana Škof


Priloge

Aljaž Bandalo Magrič


Priloge


Priloge

Nina Svetina


Priloge

Nastavitve foruma