Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme

Strani v tej temi: 1 2

Tema: Vaja 4 - SOC (10.3.2021)

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali z načrtovanjem kvalitativne raziskave: opredelitev raziskovalnega problema (postavljanje raziskovalnih vprašanj) in temu ustrezna izbira raziskovalnega načrta (»dizajna«), konkretne metode zbiranja podatkov, izbor udeležencev raziskave… Delo bo usmerjeno v pripravo prvega pisnega izdelka, zato si bomo najprej skupaj  ogledali navodila za pripravo tega izdelka.

V nadaljevanju pa poskušajte v skupinskem delu (skupne 2-3) razpravljati o vprašanjih v zvezi z načrtom raziskave, ki ga boste pripravljali v prvem pisnem izdelku (vsak naj izhaja iz teme za svoj izdelek): utemeljitev raziskovalnega problema, raziskovalni cilji in raziskovalna vprašanja, primer oz. enote analize, najbolj primerna oblika raziskave (ali je to študija primera, ali gre za študij neke kategorije, morda terenska raziskava z udeležbo…), metode zbiranja podatkov… V tej razpravi soočite zamisli za svoj načrt kvalitativne raziskave z zamislimi kolegov / kolegic.

Tukaj oddajte (pripnite) dokument, v katerem na kratko povzemite prve zamisli za svoj pisni izdelek (načrt raziskave).

Nika Dragan - odnos do splava


Priloge

Tea Perme - stališče o razmerju med znanostjo in religijo

Priloge

Lara Peklar - odnos do homoseksualnosti


Priloge

Ana Kragulj-Vera v posmrtno življenje


Priloge

Rok Urbas - Strpnost do verskih skrajnežev


Priloge

Nika Sara Pavlin - Sreča


Priloge

Raziskovalni problem: Stališče o odnosu med ljudmi različnih religij

Raziskovalni cilj: ugotoviti kakšna so stališča določene verske skupnosti do pripadnikov druge verske skupnosti in obratno.

Raziskovalno vprašanje: kakšna so stališča določene verske skupnosti do pripanikov druge verske skupnosti

Enota analize: verniki iz različnih religij (npr. katoliki in muslimani) 

Metode zbiranje podatkov: zaprti vprašalniki 

 

Raziskovalni problem: Stališče o odnosu med cerkvijo in politiko

Raziskovalno vprašanje: Ali ljudje, ki so pripadniki določene verske skupnosti pristranski ko pride do odločanja političnih vprašanj za skupnost?

Raziskovalni cilj: Ugotovitev ali ljudje, ki so pripadniki neke verske skupnosti v politiki ravnajo po stališčih, ki jih imajo do svoje vere.

Metoda: naredila bi vprašalnik zaprtega tipa vprašanj o temu, kako posamezniki upoštevajo svoja stališča pri odločanju v politiki.

Špela Tocko

Vid Salmič - Stališča o spolnih odnosih z nekom, ki ni zakonski partner


Priloge

Anja Jan - socialna funkcija religije


Priloge

Karin Švara - zadovoljstvo z odnosi v družini


Priloge

Zoja Baškarad-Majce

Enej Zorman

(datoteka je od obeh)


Priloge

Alja Poldan - strpnost do verskih skrajnežev


Priloge

Lavra Godec - Stališče o spolnih vlogah v družbi


Priloge

Hana Justin - vera v posmrtno življenje


Priloge

Miha Tušar- Stališče do homoseksualnosti


Priloge

Nika Matkovič - stališče o razmerju med znanostjo in religijo


Priloge

Pia Tozan - Stališče do spolnih vlog v družbi


Priloge

Jakob Metod Lemm- Občutek pripadnosti lastni državi


Priloge

Tim Tomaž Štolfa- Odnos do vere


Priloge

Tara Dobre - Zadovoljstvo z odnosi v družini


Priloge

Naslednja stran

Nastavitve foruma