Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 9 - POL-JPU (14.4.2021)

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali s kvantitativno raziskavo - konkretno s prvimi koraki v smeri preizkusa hipoteze o povezanosti dveh spremenljivk (torej s problemom 2. pisnega izdelka). Vajo bomo naredili na podatkih raziskave WVS 2017-2020 (za Slovenijo).

Izhodišče za analizo je hipoteza o povezanosti (vsaj) dveh spremenljivk. Zato imejte pripravljeno vsaj eno hipotezo o povezanosti »vaše« spremenljivke z drugo (neodvisno) spremenljivko. Kot smo dogovorjeni na zadnji vaji, hipoteze objavite na forumu (tema 8. vaje).

Najprej se bomo podrobneje seznanili s spletno stranjo in z orodjem za spletno analizo. Nato si bomo na dveh primerih ogledali postopek priprave tabele za prikaz povezanosti med dvema spremenljivkama (tukaj je kratko navodilo za on-line »analizo« na spletni strani s podatki).

V nadaljevanju po prikazanem zgledu in v skladu s svojimi prvimi predlogi hipotez sami pripravite tabelo povezanosti svoje odvisne spremenljivke z izbrano neodvisno spremenljivko.

Svoje delo (tabela povezanosti, slika ipd.) objavite tukaj v priloženem dokumentu.

 


Priloge

Vid Palčnik, zaupanje v vlado. Lp


Priloge

Bojan Motika, Vrednote-materializem in postmaterializem


Priloge

Nataša Čingelić


Priloge

Lara Mayland, Delovanje demokracije: enakost spolov


Priloge

Nina Mesarec


Priloge

Tija Borovič, Problem socialne distance


Priloge

Maša Tešar


Priloge

Urška Kuruzar


Priloge

Robert Virag 

Bogati ukradejo volitve


Priloge

Katarina Kaišič - udeležba na volitvah_excel


Priloge

Kaja Gudeljević


Priloge


Priloge

Viliana Vaklinova


Priloge

Kristina Velikonja


Priloge

Sara Kordiš


Priloge

Nastavitve foruma