Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 10 - POL-JPU (21.4.2021)

Na tokratni bomo nadaljevali kvantitativno analizo – nadgradnja tistega, kar smo že spoznali na prejšnji vaji. Večino časa boste tako posvetili analizi podatkov za vaš drugi pisni izdelek (podatki WVS 2017-20).

Ponovili bomo, kako v okviru Excela pripravimo tabelo - predvsem, kako združujemo kategorije pri obeh spremenljivkah v kontingenčni tabeli in kako potem na novo izračunamo relativne frekvence (% znotraj posameznih kategorij neodvisne spremenljivke).

Vaja je primarno namenjena reševanju odprtih vprašanj v zvezi z zaključevanjem drugega pisnega izdelka (analiza, oblikovanje prikaza rezultatov…).

V tem okviru bomo še enkrat pregledali osnovno strukturo izdelka - ključne sestavine.

Skupaj si bomo ogledali primer izdelka. 

Postavite lahko tudi vprašanja v zvezi s svojim izdelkom, na katera bomo skušali odgovoriti v razpravi.

Tukaj pa na kratko poročajte o tem, kako napredujete s svojim pisnim izdelkom (predvsem zapišite, kaj še manjka).

Katarina Kaišič

Pripravljene imam že vse potrebne podatke/tabele/grafe, ostalo mi je le, da napišem pisni izdelek in ga oddam.

Melissa Benedik

S pripravo raziskovalne naloge sem ubistvu že bolj pri koncu. Manjakata mi samo še sklep, ter vir literature s katerim lahko ta sklep oz. celoton nalogo podprem.

Moram še oblikovati grafe in napisati zaključek.

Trenutno še načrtujem kako se bom lotil samega pisanja. Spremenljivke sem si že izbral, kmalu se bom lotil še excela.

Peter Erzetič 

Nina Mesarec

Moram še oblikoovati in dokončati. Imam težave pri indikatorjih spremenljivk

Nastavitve foruma