Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: SOCRAZ II - srečanje 14.10.2021

Objavite prve ideje za svojo raziskovalno nalogo - opredelitev raziskovalnega problema v okviru teme pandemija covid-19 (kateri vidik problematike povezane s pandemijo covid-19, nabor možnih raziskovalnih vprašanj ali hipotez...). Načeloma delajte v parih (kot boste delali tudi raziskovalno nalogo)

Prilepite dokument s svojimi zamislimi.

 

Mladi odrasli ali starejši otroci? Vpliv pandemije Covid 19 na osamosvojitev študenske populacije v Sloveiji (delovni naslov)

Žiga Stergar in Gaja Lavrenčič

Tema: Odlaganje draščanja / osamosvojitve med pandemijo Covid 19

Raziskovalno vprašanje: Kako je pandemija Covid 19 vplivala na odraščanje / osamosvojitev študenske populacije v Sloveniji?

Kategorija interesa (podvprašanja):

-bivanje (nastanitev)

-finance

-delo, izkušnje (trg dela),

-študij, izkušnje (akademsko življenje)

-duševno zdravje

Metodologija: fokusna skupina, analiza obstoječih podatkov in literature  

Raziskujemo ali je Covid-19 je detrimentalno vplival na življenski standard srednjega sloja

Skušamo pojasniti »Vpliv držav na ohranjanje življenskih standarov za omejevanje prizadetosti po Covid-19« in ga umestimo v trenutno sociološko ozadje.


Priloge

Nastavitve foruma