Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme

Strani v tej temi: 1 2

Tema: Vaja 9 - DI (11.04.2022)

Tudi na tokratni vaji se ukvarjamo s hipotezami. Pri tem se bomo osredotočili na pripravo drugega pisnega izdelka, kar pomeni, da bo poudarek na oblikovanju hipotez v okviru izbrane teme. Po uvodnih pojasnilih bo delo potekalo individualno – vsak pripravi nekaj zamisli za hipoteze o povezanosti (odvisne) spremenljivke svoje teme z drugimi (neodvisnimi) spremenljivkami. Pri tem se omejite na tiste spremenljivke, ki so na razpolago v okviru raziskave za vašo temo (ISSP, ESS…). Hipoteze oblikujte v posebnem dokumentu, ki ga najkasneje do naslednje vaje (12-14. april) objavite tukaj.  


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge

Ulan Valant


Priloge

Mihaela Lajić


Priloge


Priloge

Lara Ferdin, Neža Ciperle

 


Priloge

Aljoša Koštomaj


Priloge

Naslednja stran

Nastavitve foruma