Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 9 - POL-JPU (13. 4. 2022)

 

Tudi na tokratni vaji se bomo ukvarjali s hipotezami. Pri tem se bomo osredotočili na pripravo drugega pisnega izdelka, kar pomeni, da bo poudarek na oblikovanju hipotez v okviru izbrane teme. Po uvodnih pojasnilih bo delo potekalo individualno – vsak pripravi nekaj zamisli za hipoteze o povezanosti (odvisne) spremenljivke svoje teme z drugimi (neodvisnimi) spremenljivkami. Pri tem se omejite na tiste spremenljivke, ki so na razpolago v okviru raziskave za vašo temo (ISSP, ESS…). Hipoteze oblikujte v posebnem dokumentu in ga objavite tukaj.  V nadaljevanju v skladu s svojimi prvimi predlogi hipotez sami pripravite tabelo povezanosti svoje odvisne spremenljivke z izbrano neodvisno spremenljivko.Svoje delo (tabela povezanosti, slika ipd.) objavite tukaj v priloženem dokumentu.

 


Priloge


Priloge


Priloge

Nastavitve foruma