Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaje 11 - POL-JPU (4. 5. 2022)

Na tokratnih vajah bomo začeli s pripravami za 3. pisni izdelek. Tako bomo na konkretnem primeru razpravljali o principih primerjalnega raziskovanja. Najprej bomo skupno primerjali države glede na izbrano vprašanje iz raziskave, ki je vir podatkov za vašo temo (ESS, ISSP, EVS, WVS). Ugotovljene razlike (ali podobnosti) bomo poskušali pojasniti z drugimi značilnostmi držav. Podatke za druge značilnosti držav bomo iskali na spletnih podatkovnih portali, kot so npr. Eurostat, Human Development Report (HDR), Trancparency International, baze OECD… Delo bo torej potekalo tako, kot naj bi potekalo vaše delo na 3. pisnem izdelku.

V nadaljevanju pa nadaljujte z delom na svoji temi. Ker naj bi vsi že imeli pripravljeno Excel tabelo s podatki za anketno vprašanje vaše teme po državah, lahko nadaljujete z dokončno pripravo tabele in s prvim (»surovim«) pregledom razvrstitve držav (pomagajte si tudi z dodatnimi navodili za analizo v okviru 3. pisnega izdelka ter s primeri izdelkov iz preteklih let). Ob tem pa že lahko razmišljate o izhodiščnem raziskovalnem vprašanju (analitičnem okviru), torej o relevantnih značilnostih držav, ki bi lahko smiselno pojasnile razlike med državami glede vašega anketnega vprašanja.

Svoje delo (npr. Excelov dokument z urejeno tabelo; prve ideje o možnih dejavnikih, s katerimi bi lahko pojasnili razlike med državami) shranite in ga objavite tukaj.


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge


Priloge

Nastavitve foruma