Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme

Strani v tej temi: 1 2

Tema: Vaja 8 - OBR (6.4.2022)

Zaradi napovedi prenehanja delovanja aplikacije Nesstar za on-line pregledovanje in analizo podatkov ESS boste podatke za svoj 2. in 3. pisni izdelek prenesli v Excel že na tej vaji. Pripravili boste torej tabele, ki bodo vključevale podatke za anketo vprašanje vaše izbrane teme.

Najprej bomo to naredili za 3. pisni izdelek (ker je to enostavneje): vsak bo pripravil tabelo s podatki po državah – frekvenčna distribucijo odgovorov (v nekaterih primerih lahko tudi povprečje)  po državah) in to prenesel v Excelov dokument.

V nadaljevanju pa se bomo lotili priprave tabele za 2. pisni izdelek: pripravili bomo kontingenčno tabelo (lahko tudi dve tabeli), v katero boste poleg anketnega vprašanja vaše teme (odvisna spremenljivka) vključili še drugo anketno vprašanje (neodvisno spremenljivko). Tabelo bomo pripravili samo za Slovenijo. Tudi tokrat tabelo prenesite v Excel dokument.

V navodilih za izdelavo 2. izdelka in 3. izdelka so tudi bolj podrobna navodila, kako pripraviti te tabele.

Pomembno je, da Excelove dokumente primerno shranite, saj bodo potem ključen vir za izdelavo 2. in 3. pisnega izdelka.

 

gal binder


Priloge

Jakob Por


Priloge

martin petković


Priloge

Đorđe lilkić


Priloge

Nuša Čofati


Priloge

Katja Reven


Priloge

Tilen Zupanc Mušič, stališče o nuklearni energiji

 

https://mhf.fdvinfo.net/uploadi/editor/1649250228ESS8-2016Nuklearnaenergija.xls

 

Anja Kovačević

OBR1


Priloge

Naslednja stran

Nastavitve foruma