Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 9 - OBR (13.4.2022)

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali s kvantitativno raziskavo - konkretno s preizkusom hipoteze o povezanosti dveh spremenljivk (torej s problemom 2. pisnega izdelka). Vajo bomo naredili na podatkih raziskave ESS (EVS, ISSP, WVS) (za Slovenijo).

Najprej bomo skupaj naredili analizo za preizkus hipoteze o povezanosti dveh spremenljivk na istem primeru. Pripravili bomo kontingenčno tabelo s spletno aplikacijo Nesstar in v Excelu.Tukaj je Excel dokument.

V nadaljevanju boste po prikazanem zgledu in v skladu s svojimi prvimi predlogi hipotez sami pripravili tabelo povezanosti svoje odvisne spremenljivke (iz vaše teme) z izbrano neodvisno spremenljivko. Zato imejte pripravljeno vsaj eno hipotezo o povezanosti »vaše« spremenljivke z drugo (neodvisno) spremenljivko – torej to, kar smo začelo že v drugem delu zadnje (8. vaje).

Svoje delo (tabela povezanosti, slika ipd.) objavite tukaj v priloženem dokumentu.

Tilen Zupanc Mušič

Odvisna sprem.: Stališče o jedrski energiji

Neodvisna sprem.: Zaupanje v državo (parlament)

Tabelo in podatke že imam

indikatorji: starost, spol, urbano/neurbano naselje

tabelo in podtakov še nimam

Ajda Ule

Tema: Skrb, da bo energija za ljudi predraga

Odvisna spremenljivka:

- B 28 Zadovoljstvo s trenutnim gospodarskim stanjem v Sloveniji

Neodvisni spremenljivki:

- C33 V Sloveniji vlada ščiti državljane pred revščino,

- D35

Tabelo in podatke še nimam

Tema: Ocena posledic priseljevanja na gospodarstvo

Neodvisna sprem.: izobrazba, zaposlenost, zanimanje za politiko

Tabelo in podatke že imam

Ana Milanović

Tema: stališče o uporabi vetrne energije

Neodvisna spremenljivka: starost, izobrazba

Tabelo in podatke že imam.

Jernej Selak

trabela za mojo drugo seminarsko nalogo je shranjena.


Priloge

Nastavitve foruma