Tema: Vaja 4 - SOC (11.3.2022)

Tokratna vaja bo potekala v obliki samostojnega individualnega dela  kot nadaljevanje aktivnosti s 3. vaje, in sicer v smeri načrtovanja kvalitativne raziskave. Gre torej za bolj konkretno opredelitev raziskovalnega problema (postavljanje raziskovalnih vprašanj) in temu ustrezna izbira raziskovalnega načrta (»dizajna«), ki vključuje vsaj naslednje: izbor udeležencev raziskave in/ali prizorišča raziskave, odločitev za konkretne metode zbiranja podatkov… V bistvu s tem že vstopate v pripravo prvega pisnega izdelka (»načrt kvalitativne raziskave«), zato si najprej bolj podrobno oglejte navodila za pripravo prvega izdelka >>> in primer tega izdelka >>>. Pomagate si seveda tudi z vsebino 4. predavanja, v katerem se ukvarjamo tudi s prikazom (splošnih) razlik med kvalitativnim in kvantitativnim pristopom. Prav tako pa je smiselno že sedaj pogledati poglavje o kvalitativnem raziskovanju v učbeniku (C. Ragin, 2007, 4. poglavje >>>).

 

Vaša naloga je, da pripravite zamisli za svoj prvi pisni izdelek (načrt kvalitativne raziskave) v obliki kratke »razpravo« (zadošča ena stran) o ključnih vidikih (problemih) povezanih z načrtom kvalitativne raziskave. Razmišljajte seveda o svoji izbrani temi in pri tem se dotaknite predvsem sledečih vidikov načrta raziskave: a) utemeljitev raziskovalnega problema, kakšno so raziskovalni cilji in smiselna raziskovalna vprašanja;  b) kaj je vaš primer oz. enota analize; c) kaj bi bila najbolj primerna oblika raziskave (ali je to študija primera, ali gre za študij neke kategorije, ali je morda smiselna terenska raziskava z udeležbo…) in katere metode zbiranja podatkov so primerne, itd.

 

Svoj izdelek oddajte (pripnite dokument) v sporočilu na tej temi. 

Pozdravljeni,

Tukaj je moj raziskovalni načrt.

Mateja Raković


Priloge

Pošiljam današnjo nalogo,

Lp, David Pučko


Priloge

Pozdravljeni.

Pošiljam svojo nalogo.

Lep pozdrav

Maša Bregar


Priloge

Pozdravljeni,

pošiljam današnjo nalogo.

Lep pozdrav

Jamnik

 


Priloge

lp, Iva Špilak


Priloge

Pozdravljeni, pošiljam svojo nalogo. LP Maša Bratuša


Priloge

Pozdravljeni.

Pošiljam današnjo nalogo.

Lp.

Indi Mužič


Priloge

Pozdravljeni, 

pošiljam svojo nalogo.

Lep pozdrav, Tina Rupar


Priloge

Spoštovani, 

pošiljam svoj raziskovalni načrt.

Lep pozdrav,

Tina Leburić


Priloge

Moj raziskovalni načrt.

lp, Robert Dimitrov


Priloge

pošiljam raziskovalni načrt.


Priloge

Spoštovani,

pošiljam svoj raziskovalni načrt.

LP, Luna Božičević Bitoljanu


Priloge

Pozdravljeni!

 

Lp Zala Zoe 


Priloge

prilagam načrt svoje raziskovalne naloge. 

Lep Pozdrav Luka Bagislar, Sociologija B1


Priloge

Pošiljam vam nalogo.

Lep pozdrav,

Sandra Kovačić


Priloge

Nastavitve foruma