Uporabniško ime mitja hafner fink

E-mail Pošlji e-mail uporabniku

Registriran 2009-03-04

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Današnje seminarsko delo bo vključevalo dve stvari:

 

- pregled odprtih vprašanj glede koncepta seminarske naloge

 

- izvedba analize variance (ANOVA) z vsaj dvema neodvisnima spremneljivkama (če je le mogoče uporabite spremenljivke iz teme vaše seminarske naloge)

 

Rezultat analize, ki jo boste opravili, objavite tukaj.

Na današnjem seminarskem delu bomo s pomočjo SPSS na podatkih ISSP 2020 poskušali dve stvari:

- priprava sestavljene spremenljivke (indeksa)

- izvedba regresijske analize z vsaj dvema neodvisnima spremneljivkama (če je le mogoče uporabite spremenljivke iz teme vaše seminarske naloge

Rezulta analize, ki jo boste opravili ibjavite tukaj.

Na primeru podatkov ISSP 200 si bomo skupaj ogledali enostaven raziskovalni problem (hipoteza o povezanosti dveh sremenljivk) in poskušali poiskati smiselni analitski postopek za preizkus hpoteze.

Razmislite o vaših temah in poskušajte nakzati možne postopke za analizo podatkov, ki bodo v skladu tako z vašimi hipotezami kot s tipom podatkov (nominalni ali intervalni).

Tukaj objavite svoje zamisli.

 

Po pregledu in razpravi o zamislih za seminarsko nalogo tukaj zapišite morebitne spremembe in dopolnitve prvotnih zamisli.

 

Tisti, ki niste dobili kode za SPSS, čeprav ste se prijavili, tudi sporočite tukaj,

 

Ukvarjali se bomo s temo za seminarsko nalogo. Pregledali bomo tudi vaše zamisli iz prejšnjega srečanja o možni uporabi podatkov raziskave WVS.

Pričakuje se, da ste že izbrali pojav, ki bo predstavljal izid (odvisno spremenljivko), ki ga želite pojasniti. Zato bo dan poudarek na izbiri pogojev, skaterimi pojasnjujete izid. Poseben poudarek pa naj bo tudi na povezavi med temo in izborom ustreznih enot primerjave.

Pričakuje se, da ste že oblikovali skupine (pare), ki bodo skupno izdelali nalogo.

V tem smislu potem tudi pripravite kratko poročilo o trenutnem stanju definiranja vaše teme in ga objavite tukaj.

 

Na tokratnem srečanju bomo obravnavali dve pod-temi:

 

- skupaj bomo na podatkih ISSP 2020 pogledalo lestvico za merjenje okoljske samoučinkovitosti (nadaljevanje vsebine s predavanj) in jo preizkusili s pomočjo faktorske analize v okviru program SPSS (analizo bomo izvajali skupaj na enem računalniku, zato še ne potrebujete podatkov na vaših računalnikih)

 

- pregledali in komentirali bomo vaše ideje za seminarske naloge, vi pa boste potem na podlagi komentarjev poskušali izboljšati svoje zamisli ("koncepte") in jih objaviti v ovkiru te teme. 

Nadaljujemo z razpravo o temah za seminarsko nalogo. 

Razmišljajte o možnih pogojih za pojav (izid), ki ga nameravate obravnavati v vaši nalogi. Pri tem se posebej usmerite na pogoje, ki vam jih ponujajop podatki mednarodne anketne raziskave WVS/EVS.

Tukaj oddajte svoje zamisli.

V okviru seminarskega dela bomo razpravljali o možnih raziskovalnih problemih za seminarsko nalogo - tema "odnos do okolja". Izhodišče razprave naj bodo vsebine iz raziskave ISSP 2020. 

V sporočilu v okviru te teme ob koncu razprave objavite ideje za svojo nalogo, do katerih ste prišli skozi diskusijo. Če ste se že dogovrili s kolegom/kolegico, s katerim boste delali nalogo, zadošča ena objava za oba.

V okviru seminarskega dela bomo razpravljali o možnih raziskovalnih problemih za seminarsko nalogo, bo temeljila na primerjalni analizi. V parih razmišljajte o možni temi vaše primerjalne analize, v kateri naj bodo enote primerjave države. Spodbuda za razmišljanje so lahko tudi članki, ki si jih lahko ogledate na podstrani za danšnje srečanje.

Svoja razmišljanja in ideje za seminarsko nalogo objavite v sporočilu v okviru te teme. 

Tukaj vpišite svoje ime in priimek, ter na kratko povejete, katere teme s področja odnosa do okolja vas zanimale kot tema seminarske naloge v okviru predmeta.

To seveda še ne bo obvezujoče za končni izbor teme.