Uporabniško ime mitja hafner fink

E-mail Pošlji e-mail uporabniku

Registriran 2009-03-04

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Na tokratni vaji bomo najprej pregledali vaš napredek v pripravi prvega pisnega izdelka.

 

V nadaljevanju pa se bomo ukvarjali s pripravo in izvedbo pol-strukturiranega intervjuja v okviru kvalitativne raziskave. Skupaj bomo naredili vajo, ki bo potekala takole:

 • Naš raziskovalni problem bo izbira študijskega programa ob vpisu na univerzo
 • V skupni razpravi bomo poskušali oblikovati raziskovalno vprašanje
 • Nato bomo formulirali nekaj vprašanj za izvedbo intervjuja
 • V nadaljevanju bomo z igranjem vlog (dva prostovoljca) opazovali (in na koncu komentirali) potek intervjuja (do 20 minut)
 • Na koncu pa boste še v parih še sami poskušali izvesti kratek intervju  (do 20 minut)

 

Kratek prikaz poteka intervjuja objavite tukaj. Prav tako naj vsak na kratko sporoči, kako napreduje s pripravo prvega pisnega izdelka.

 

Za naslednjo (šesto) vajo (26.-29.3.2019) preberite naslednja dva članka:

>> Laično upravljanje s telesom

>> Starševska avtoriteta

Na tokratni vaji bomo najprej pregledali vaš napredek v pripravi prvega pisnega izdelka.

 

V nadaljevanju pa se bomo ukvarjali s pripravo in izvedbo pol-strukturiranega intervjuja v okviru kvalitativne raziskave. Skupaj bomo naredili vajo, ki bo potekala takole:

 • Naš raziskovalni problem bo izbira študijskega programa ob vpisu na univerzo
 • V skupni razpravi bomo poskušali oblikovati raziskovalno vprašanje
 • Nato bomo formulirali nekaj vprašanj za izvedbo intervjuja
 • V nadaljevanju bomo z igranjem vlog (dva prostovoljca) opazovali (in na koncu komentirali) potek intervjuja (do 20 minut)
 • Na koncu pa boste še v parih še sami poskušali izvesti kratek intervju  (do 20 minut)

 

Kratek prikaz poteka intervjuja objavite tukaj. Prav tako naj vsak na kratko sporoči, kako napreduje s pripravo prvega pisnega izdelka.

 

Za naslednjo (šesto) vajo (26.-29.3.2019) preberite naslednja dva članka:

>> Laično upravljanje s telesom

>> Starševska avtoriteta

Na tokratni vaji bomo najprej pregledali vaš napredek v pripravi prvega pisnega izdelka.

 

V nadaljevanju pa se bomo ukvarjali s pripravo in izvedbo pol-strukturiranega intervjuja v okviru kvalitativne raziskave. Skupaj bomo naredili vajo, ki bo potekala takole:

 • Naš raziskovalni problem bo izbira študijskega programa ob vpisu na univerzo
 • V skupni razpravi bomo poskušali oblikovati raziskovalno vprašanje
 • Nato bomo formulirali nekaj vprašanj za izvedbo intervjuja
 • V nadaljevanju bomo z igranjem vlog (dva prostovoljca) opazovali (in na koncu komentirali) potek intervjuja (do 20 minut)
 • Na koncu pa boste še v parih še sami poskušali izvesti kratek intervju  (do 20 minut)

 

Kratek prikaz poteka intervjuja objavite tukaj. Prav tako naj vsak sporoči, kako napreduje s pripravo prvega pisnega izdelka.

 

Za naslednjo (šesto) vajo (26.-29.3.2019) preberite naslednja dva članka:

>> Laično upravljanje s telesom

>> Starševska avtoriteta

Na tokratni vaji bomo najprej pregledali vaš napredek v pripravi prvega pisnega izdelka.

 

V nadaljevanju pa se bomo ukvarjali s pripravo in izvedbo pol-strukturiranega intervjuja v okviru kvalitativne raziskave. Skupaj bomo naredili vajo, ki bo potekala takole:

 • Naš raziskovalni problem bo izbira študijskega programa ob vpisu na univerzo
 • V skupni razpravi bomo poskušali oblikovati raziskovalno vprašanje
 • Nato bomo formulirali nekaj vprašanj za izvedbo intervjuja
 • V nadaljevanju bomo z igranjem vlog (dva prostovoljca) opazovali (in na koncu komentirali) potek intervjuja (do 20 minut)
 • Na koncu pa boste še v parih še sami poskušali izvesti kratek intervju  (do 20 minut)

 

Kratek prikaz poteka intervjuja objavite tukaj. Prav tako naj vsak na kratko sporoči, kako napreduje s pripravo prvega pisnega izdelka.

 

Za naslednjo (šesto) vajo (26.-29.3.2019) preberite naslednja dva članka:

>> Laično upravljanje s telesom

>> Starševska avtoriteta

Na tokratni vaji bomo najprej pregledali vaš napredek v pripravi prvega pisnega izdelka.

 

V nadaljevanju pa se bomo ukvarjali s pripravo in izvedbo pol-strukturiranega intervjuja v okviru kvalitativne raziskave. Skupaj bomo naredili vajo, ki bo potekala takole:

 • Naš raziskovalni problem bo izbira študijskega programa ob vpisu na univerzo
 • V skupni razpravi bomo poskušali oblikovati raziskovalno vprašanje
 • Nato bomo formulirali nekaj vprašanj za izvedbo intervjuja
 • V nadaljevanju bomo z igranjem vlog (dva prostovoljca) opazovali (in na koncu komentirali) potek intervjuja (do 20 minut)
 • Na koncu pa boste še v parih še sami poskušali izvesti kratek intervju  (do 20 minut)

 

Kratek prikaz poteka intervjuja objavite tukaj. Prav tako naj vsak  na kratko sporoči, kako napreduje s pripravo prvega pisnega izdelka.

 

Za naslednjo (šesto) vajo (26.-29.3.2019) preberite naslednja dva članka:

>> Laično upravljanje s telesom

>> Starševska avtoriteta

Na seminarju se bomo ukvarjali s problematiko izbora kazalnikov (indikatorjev) za spremenljivke v okviru anketne raziskave. Oprli se bomo na raziskavo SJM 2016/2, ki je tudi podlaga za izdelavo seminarske naloge.

Najprej bomo skupno poiskali indikatorje za (vsaj) eno spremenljivko.

Nato pa sami naredite vajo (izbor kazalnikov) na podlagi vprašanj (oz. nalog) v priloženem dokumentu.

Izdelek oddajte v okviru te teme.

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali z načrtovanjem kvalitativne raziskave: opredelitev raziskovalnega problema (postavljanje raziskovalnih vprašanj) in temu ustrezna izbira raziskovalnega načrta (»dizajna«), konkretne metode zbiranja podatkov, izbor udeležencev raziskave… Delo bo usmerjeno v pripravo prvega pisnega izdelka, zato si bomo najprej skupaj  ogledali navodila za pripravo tega izdelka. (povezava na navodila)

V nadaljevanju pa poskušajte v skupinskem delu (skupne 2-4) razpravljati o vprašanjih v zvezi z načrtom raziskave za prvi pisni izdelek: izbor problema (dejavnosti, ki jo želite prikazati), raziskovalna vprašanja, izbor in dostop do intervjuvancev, kako izvesti intervju, katere dodatne metode… V tej razpravi torej soočite zamisli svoje raziskave z zamislimi kolegov / kolegic.

Tukaj oddajte dokument, v katerem na kratko povzemite ključne poudarke (probleme) iz razprave.

Prav tako naj vsi, ki tega še niso storili, tukaj sporočijo temo (poklic ali drugo dejavnost) vašega prvega pisnega izdelka.

Tukaj oddajte današnje delo.

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali z načrtovanjem kvalitativne raziskave: opredelitev raziskovalnega problema (postavljanje raziskovalnih vprašanj) in temu ustrezna izbira raziskovalnega načrta (»dizajna«), konkretne metode zbiranja podatkov, izbor udeležencev raziskave… Delo bo usmerjeno v pripravo prvega pisnega izdelka, zato si bomo najprej skupaj  ogledali navodila za pripravo tega izdelka. (povezava na navodila)

V nadaljevanju pa poskušajte v skupinskem delu (skupne 2-4) razpravljati o vprašanjih v zvezi z načrtom raziskave za prvi pisni izdelek: izbor problema (dejavnosti, ki jo želite prikazati), raziskovalna vprašanja, izbor in dostop do intervjuvancev, kako izvesti intervju, katere dodatne metode… V tej razpravi torej soočite zamisli svoje raziskave z zamislimi kolegov / kolegic.

Tukaj oddajte dokument, v katerem na kratko povzemite ključne poudarke (probleme) iz razprave.

Prav tako naj vsi, ki tega še niso storili, tukaj sporočijo temo (poklic ali drugo dejavnost) vašega prvega pisnega izdelka.

 

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali z načrtovanjem kvalitativne raziskave: opredelitev raziskovalnega problema (postavljanje raziskovalnih vprašanj) in temu ustrezna izbira raziskovalnega načrta (»dizajna«), konkretne metode zbiranja podatkov, izbor udeležencev raziskave… Delo bo usmerjeno v pripravo prvega pisnega izdelka, zato si bomo najprej skupaj  ogledali navodila za pripravo tega izdelka. (povezava na navodila)

V nadaljevanju pa poskušajte v skupinskem delu (skupne 2-4) razpravljati o vprašanjih v zvezi z načrtom raziskave za prvi pisni izdelek: izbor problema (dejavnosti, ki jo želite prikazati), raziskovalna vprašanja, izbor in dostop do intervjuvancev, kako izvesti intervju, katere dodatne metode… V tej razpravi torej soočite zamisli svoje raziskave z zamislimi kolegov / kolegic.

Tukaj oddajte dokument, v katerem na kratko povzemite ključne poudarke (probleme) iz razprave.

Prav tako naj vsi, ki tega še niso storili, tukaj sporočijo temo (poklic ali drugo dejavnost) vašega prvega pisnega izdelka.

 

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali z načrtovanjem kvalitativne raziskave: opredelitev raziskovalnega problema (postavljanje raziskovalnih vprašanj) in temu ustrezna izbira raziskovalnega načrta (»dizajna«), konkretne metode zbiranja podatkov, izbor udeležencev raziskave… Delo bo usmerjeno v pripravo prvega pisnega izdelka, zato si bomo najprej skupaj  ogledali navodila za pripravo tega izdelka. (povezava na navodila)

V nadaljevanju pa poskušajte v skupinskem delu (skupne 2-4) razpravljati o vprašanjih v zvezi z načrtom raziskave za prvi pisni izdelek: izbor problema (dejavnosti, ki jo želite prikazati), raziskovalna vprašanja, izbor in dostop do intervjuvancev, kako izvesti intervju, katere dodatne metode… V tej razpravi torej soočite zamisli svoje raziskave z zamislimi kolegov / kolegic.

Tukaj oddajte dokument, v katerem na kratko povzemite ključne poudarke (probleme) iz razprave.

Prav tako naj vsi, ki tega še niso storili, tukaj sporočijo temo (poklic ali drugo dejavnost) vašega prvega pisnega izdelka.